หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล
ชื่อ น.ส.ศุภาลัย  ศาสตราชัย
ชื่อเล่น มุก
อายุ 15 ปี  เกิดวันที่ 24 สิงหาคม 2537
ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนอำนาจเจริญ ชั้น ม. 4/11
อนาคต อยากไปเที่ยวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์เป็นต้น
อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว ผัดกระเพรา
สีที่ชอบ สีฟ้า เขียว น้ำเงิน
คติประจำตัว จะไม่เป็นอนาคตของชาติ แต่จะเป็นปัจจุบันของชาติ
การแปล | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาอังกฤษ 2/6/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 8
Miss  Supalai Professor Chai.
Nickname Pearl.
Age: 15 Date of Birth 24 August 2537.
Education class at school Amnat Charoen Village 4 / 11.
Future want to see foreign countries such as Japan, Korea, China, Singapore etc.
Foods like noodles, fried basil.
My favorite color is blue green blue
Motto, not the future of the nation. However, the current national

..^^..
7/6/53 โพสต์โดย _อาร์ม_
2 จาก 8
ฮามากครับ  ศาสตราชัย = Professor Chai

อิอิ
22/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 8
Miss a Supalai Professor Chai.
Nickname Pearl.
15 years of age born on August 24, 2537.
Studies at school class Amnat Charoen Village 4 / 11.
Future want to visit foreign countries such as Japan, Korea, China, Singapore etc.
Foods like fried basil noodles.
Colors like blue, green, blue
Motto identity will not be the future of the nation. But the current of tea.ชื่อ น.ส.ศุภาลัย  ศาสตราชัย
ชื่อเล่น มุก
อายุ 15 ปี  เกิดวันที่ 24 สิงหาคม 2537
ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนอำนาจเจริญ ชั้น ม. 4/11
อนาคต อยากไปเที่ยวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์เป็นต้น
อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว ผัดกระเพรา
สีที่ชอบ สีฟ้า เขียว น้ำเงิน
คติประจำตัว จะไม่เป็นอนาคตของชาติ แต่จะเป็นปัจจุบันของชาติ
24/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 8
ชื่อ น.ส.ศุภาลัย  ศาสตราชัย
My name is Supalai Sadstrachai.
ชื่อเล่น มุก
My nickname is Mook. แต่ฝรั่งจะพูดว่า You can call me Mook.
อายุ 15 ปี  เกิดวันที่ 24 สิงหาคม 2537
I'me 15 years old. My birthday is the 24th of August 1994.
ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนอำนาจเจริญ ชั้น ม. 4/11
I'm studying at Amnatcharoen School. I'm in Mathayom 4/11. (ฟอ สแลช อิเล็ฝเวิน)
อนาคต อยากไปเที่ยวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์เป็นต้น
I want to visit Japan, Korea, China Singapore and so on.
อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว ผัดกระเพรา
My favorite food is Noodle and Pad Ka Prao. (เอาชื่อไทยๆ นี่แหละ)
สีที่ชอบ สีฟ้า เขียว น้ำเงิน
My favorite color is blue green and navy blue.
คติประจำตัว จะไม่เป็นอนาคตของชาติ แต่จะเป็นปัจจุบันของชาติ
My motto is " not to be the future of the nation but to be the present time of the nation".
28/3/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 8
ผมมีคติประจำตัวว่า ฉันทำได้ ถ้าฉันกล้า ช่วยแปลหน่อยครับ
18/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 8
.
8/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 8
การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ
3/1/56 โพสต์โดย pongpat
8 จาก 8
ชื่อ น.ส. วีระนันท์  เพ็งกลาง
27/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแปล
การให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะของผู้นําทางวิชาการ
แนะนําหนังสือพจนานุกรมภาษาอังกฤษแปลอังกฤษ
แนะนําตัวเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ ควรเขียนยังไรคับ
จะแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษใน5ประโยคยังไงดี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู