หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สงสัยเกี่ยวกับสูตร KR20-KR21
โปรดให้คำแนะนำด้วยครับ ค่าที่ได้จากการคำนวณ โดยใช้สูตร KR20-KR21 มีความหมายว่าอย่างไร ถ้าเลขที่ได้คือ 0.48 หมายว่าอย่างไร ขอบคุณมากครับ
โรงพยาบาล | แชท | เศรษฐกิจ | เศรษฐศาสตร์ 20/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
อาจตอบให้ช้าไปหน่อยนะครับ
- ประเด็นแรก การหาค่า KR-20 หรือ KR-21 เป็นหลักการเดียวกันกับการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร ซึ่งหลักการนี้อาจหาอ่านเพิ่มเติมเรื่อง Spearman Rank Correlation (สำหรับข้อมูลระดับ ordinal scale) และ Pearson Product Moment Correlation (สำหรับข้อมูลระดับ interval scale ขึ้นไป)
- ประเด็นที่ 2 การคิดสูตรขึ้นมาของแต่ละท่าน (เช่น Kuder Richardson หรือแม้แต่อาจารย์ในเมืองไทยบางท่าน) เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมกับเครื่องมือนั้นๆ และแต่เดิมการวิเคราะห์ด้วย computer มีไม่มาก แต่คิดแบบ manual จึงต้องคิดสูตรที่ง่ายต่อการทำงาน
- สำหรับ KR-21 เป็นสูตรที่ปรับจาก KR-20 ให้เหมาะกับการใช้งานในข้อมูลระดับ interval scale ขึ้นไป (KR-20 ใช้กับข้อมูล ordinal scale ลงมา)

หลักการของค่าความสัมพันธ์
    ค่าที่ได้จะบ่งบอกความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร ในที่นี้คือผู้ตอบถูกและผู้ตอบผิด (KR-20) หรือผู้ได้คะแนนมากและผู้ได้คะแนนน้อย (KR-21) ถ้าค่าที่ได้มากกว่า 0 แสดงว่าภาพรวมของแบบวัดทั้งฉบับนั้นมีความสอดคล้อง (สัมพันธ์) กันของการตอบถูกกับการตอบผิด (เช่น KR-20 = .48) ยิ่งมีค่ามากขึ้นอีก (เข้าใกล้ 1.00) ยิ่งมีความสอดคล้องกันมากขึ้นอีก นั่นย่อมบ่งบอกถึงความมั่นใจที่ได้ผลเช่นเดียวกันนี้ เมื่อทำซ้ำ
    สำหรับค่าที่จะบ่งบอกว่าแบบวัดที่ใช้อยู่จะมีค่าร้อยละเท่าใดที่จะเหมือนเดิม ต้องนำค่าที่ได้ยกกำลัง 2 แล้วคูณด้วย 100 เช่น ค่าที่คุณบอกมา KR-20 = .48 นำมายกกำลัง 2 (r กำลัง 2) แล้วคูณด้วย 100 จะได้ 23.04 หมายความว่า โอกาสที่วัดซ้ำแล้วจะได้แบบเดิมมีอยู่ร้อยละ 23.04 (กราฟ r กำลัง 2 เป็น parabola ซึ่ง r กำลัง 2 จะเข้าสู่ 1.00 อย่างรวดเร็ว เมื่อ r อยู่ใกล้ 1.00 มากๆ ลอง plot ดูครับจะเข้าใจยิ่งขึ้น)

สำหรับนักวิจัยครับ ค่าที่มีความสำคัญที่สุดของเครื่องมือวัดคือ validity (ผมไม่ได้หมายถึงค่า content validity เพียงตัวเดียว) ครับ ถ้าค่า validity ของคุณสูงมากๆ และเป็นจริง ค่าอื่นๆ จะสอดคล้องกันเองครับ
19/7/54 โพสต์โดย อ.สุรภรณ์ อ้นสวน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู