หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเสียดินแดนของไทยทั้ง 14 ครั้ง มีึครั้งไหนบ้างที่......
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=942

ที่เีีรายอมสู้จนตัวตายเพื่อรักษาดินแดนไว้ หรืออ้างแค่ว่ายอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญาไว้  แต่ท้ายสุดเสียไปครึ่งประเทศ
ประวัติศาสตร์ 2/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ยอมเสียดีกว่าเป็นทาสประเทศอื่น
2/1/55 โพสต์โดย Earth SoSad
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ไทยจะเสียดินแดนอีกแล้วเหรอ?
ดินแดนที่ำด้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งทะเลทั้ง5
ดินแดนแห่งความรัก
ไทยจะเราเสียดินแดนให้เขมรอีกจริงหรือ
กำหเปกด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู