หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำว่าดี เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตครับ
แล้วมาจากคำว่าอะไรครับ
ภาษาบาลี | ภาษาสันสกฤต | ภาษาไทย | ปัญหาคาใจ | ภาษาศาสตร์ 8/11/55 โพสต์โดย 王梦
คำตอบ
1 จาก 3
ไม่ได้ยืม
8/11/55 โพสต์โดย อุ้ยปุ้ย
2 จาก 3
อันนี้หมายถึงคำนาม หรือวิเศษณ์ครับ เพราะคำว่าดีมันมีสามความหมายน่ำครับ...

ดี ๑ น. อวัยวะภายในของคนและสัตว์ที่บรรจุนํ้าข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออก
จากตับ สําหรับช่วยย่อยอาหาร, เรียกนํ้าข้นสีเขียว มีรสขม ออกจาก
ตับ สําหรับช่วยย่อยอาหารว่า นํ้าดี.

ดี ๒ ว. มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจ ใช้ใน
ความหมายที่ตรงข้ามกับลักษณะบางอย่างแล้วแต่กรณี คือ ตรงข้าม
กับชั่ว เช่น คนดี ความดี, ตรงข้ามกับร้าย เช่น โชคดี เคราะห์ดี; สวย,
งาม, เช่น หน้าตาดี, เรียบร้อย เช่น มรรยาทดี, เพราะ เช่น เสียงดี, จัด
เช่น แดดดี, เก่ง เช่น ดีแต่พูด, ชอบ เช่น ดีแล้ว, อยู่ในสภาพปรกติ เช่น
สุขภาพดี คืนดี.

ดี ๆ ว. ปรกติ, เฉย ๆ, เช่น อยู่ดี ๆ ก็มีคนเอาเงินมาให้; โดยดี, ไม่ขัดขืน,
เช่น มาเสียดี ๆ.
15/11/55 โพสต์โดย Charchriss Wilaiwan
3 จาก 3
ดี เป็นคำไทยแท้ครับ
3/12/55 โพสต์โดย ปรัชโญดม
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ภาษาบาลีใช้อยู่หรือไม่
ข้อเสนอแนะภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย
ปรกติ กับ ปกติ ??
คําบาลี สันสกฤต มาจากที่ไหน
ทำไมข.ขวดจึงไม่มีตัวสะกดในภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู