หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ช่วยหาเนื้อเพลงพวกนี้ให้หน่อยได้มัยคับ
เนื้อเพลงต่อยรูป เถา
เนื้อเพลงเดือนหงายกลางป่า เถา
เนื้อเพลงต้นบรเทศ เถา
เนื้อเพลงตวงพระธาตุ เถา
เนื้อเพลงต่อยรูป เถา
จะเอาไปทำรายงานนะคับ

หาไม่ได้จริง
ฝากพี่ๆด้วยนะคับ

ขอบคุณมากๆคับ
ปัญหาคาใจ | ดนตรี 8/1/53 โพสต์โดย หมูหยองอ้วนดำ
คำตอบ
1 จาก 5
เนื้อเพลงต่อยรูป เถา  ฟังได้ที่นี่...http://www.phrapiyaroj.com/thaow/page5.html
8/1/53 โพสต์โดย fairysix
2 จาก 5
ชมแสงจันทร์-ชมแสงทอง  เพลงชมแสงจันทร์ทำนองเดิมเรียกว่า  เพลงต้นบรเทศ  เป็นทำนองเก่าสมัยอยุธยา ในอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว  อยู่ในเพลงสองไม้และเพลงเร็ว ของเพลงเรื่องเต่ากินผักบุ้ง  นายกล้อย  ณ  บางช้าง  ได้นำอัตราจังหวะสองชั้นมาแปลงทางให้เพี้ยนไปจากเดิมโดยให้มีทำนองทิ้งท้ายจังหวะ  เริ่มด้วยการขึ้นต้นประโยคเรียงกัน  และแยกตรงช่วงท้ายประโยค  พร้อมทั้งขยายขึ้นเป็นอัตราจังหวะสามชั้น  ส่วนในอัตราชั้นเดียวมีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งตัดครบเป็นเพลงเถา  เรียกชื่อว่า “เพลงต้นบรเทศ  เถา”  ต่อมาหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้แต่งทำนองในอัตราจังหวะสามชั้นขึ้นใหม่  เป็นอีกทางหนึ่งจากเพลงต้นบรเทศ  เรียกชื่อว่า “ชมแสงจันทร์  เถา”  เป็นเพลงทางกรอ  แต่งเมื่อ พ.ศ. 2478  เพลงชมแสงจันทร์นี้มีทำนองและลีลาแตกต่างไปจากเพลงต้นบรเทศ  ต่อมาหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้นำเพลงชมแสงจันทร์  สองชั้น  ที่ได้แต่งไว้มาแต่งใหม่ให้มีลีลาสำเนียงจีนเฉพาะอัตราจังหวะสามชั้น  โดยแต่งเป็นหางเครื่อง  ต่อมาคุณหญิงชิ้น  ศิลปบรรเลง  แต่งทำนองร้องเพลงนี้เรียกชื่อใหม่ว่า “เพลงชมแสงทอง”  บางทีเรียก “อรุณไขแสง” ตามบทร้องที่นำมาจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 เรื่องศกุณตลา ที่ขึ้นต้นว่า “แลดูอรุณไขแสง”เพลงต้นบรเทศ เถา  

๓ ชั้น

ท่อน ๑ สวมสอดกอดประทับไว้กับทรวง เจ้าดวงยิหวาอย่าโหยไห้
ท่อน ๒ ครั้งนี้เป็นกรรมจะจำไกล ถึงพี่ไปไม่ช้านานนัก
ท่อน ๓ พระอุ้มน้องประคองขึ้นบนเพลา พี่แสนทุกข์ด้วยเจ้าเพียงอกหัก
ท่อน ๔ แต่อาวรณ์ถอนจิตแล้วพิศพักตร์ เหมือนจะไกลน้องรักสักร้อยปี

๒ชั้น

ท่อน ๑ มิไปเล่าเขาจะเห็นแยบคาย จะอุบายมิให้ใครสงสัยพี่
ท่อน ๒ โฉมเฉลาเจ้าค่อยอยู่จงดี อย่าทวีเทวษโศกา
ท่อน ๓ จึงเรียกสองกัลยาเข้ามาสั่ง พี่อยู่หลังระวังขนิษฐา
ท่อน ๔ สั่งเสร็จเสด็จไคลคลา แล้วผินพักตรามาดูน้อง


ชั้นเดียว

ท่อน ๑ กลับมาสวมสอดกอดนางไว้
ท่อน ๒ โอ้กรรมจำใจจะไกลห้อง
ท่อน ๓ พี่พาเจ้ามาไว้ในถ้ำทอง
ท่อน ๔ แล้วสลัดซัดน้องไว้เดียวดาย
8/1/53 โพสต์โดย fairysix
3 จาก 5
เพลงอาเฮีย เถา (ขับร้องโดย คุณเลี่ยมลักษณ์ อยู่ดี)
http://www.4shared.com/file/43416393/2d4ff6c2/_____.html

เพลงแขกบรเทศ เถา (ครูแจ้ง คล้ายสีทอง) ร้อง
http://www.4shared.com/file/43415716/80408f77/___.html

เพลงแขกมอญบางช้าง เถา (ขับร้องโดย คุณขวัญดาว กรุดมีนบุรี)
http://www.4shared.com/file/43416788/a48fb6d7/_____.html

เพลงทยอยนอก เถา (ร้องรับ)
บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็งคณะสิทธิถาวร (ครูประสิทธิ์ ถาวร) ควบคุมวง
บันทึกเสียง ณ ห้องบันทึกเสียงสิทธิถาวร
ครูทัศนีย์ ขุนทอง (เป็นผู้ขับร้อง)
http://www.4shared.com/file/43418218/9359b846/01_online.html

เพลงไส้พระจันทร์ เถา (ร้องรับ)
บรรเลงร้องรับกับวงเครื่องสายผสมออร์แกน
(ครูละเมียด ทับสุข) ขับร้อง
http://www.4shared.com/file/44490078/f6e4960e/_online.html

เพลงพันธ์ฝรั่ง เถา (ร้องรับ)
บรรเลงร้องรับกับวงเครื่องสายผสมออร์แกน
(ครูละเมียด ทับสุข) ขับร้อง
http://www.4shared.com/file/44490447/4a7f7080/___online.html

เพลงทยอยญวน เถา (ร้องรับ)
บรรเลงร้องรับกับวงปี่พาทย์ไม้นวม
(ครูละเมียด ทับสุข) ขับร้อง
http://www.4shared.com/file/44490847/436589e4/___online.html

เพลงเทพรัญจวน เถา (ร้องรับ)
บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
(คุณทัศนีย์วรรณ คำศิริ) ร้อง
http://www.4shared.com/file/44491516/f971b901/_____.html

เพลงสี่บท เถา (ร้องรับ)
บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
(คุณขวัญดาว กุรดมินบุรี) ร้อง
http://www.4shared.com/file/44491649/16ffee8c/_____.html

เพลงการเวกเล็ก เถา (ร้องรับ)
บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
(คุณเลี่ยมลักษณ์ อยู่ดี) ร้อง
http://www.4shared.com/file/44491868/59509192/_____.html

เพลงภิรมย์สุรางค์ เถา (ร้องรับ)
บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
(คุณประสิทธิ์ วงษ์นิล) ร้อง
http://www.4shared.com/file/44492492/25b232c9/_____.html

เพลงโอ้ลาว เถา (ร้องรับ)
บรรเลงรับด้วยวงเครื่องสายผสมออร์แกน
(ครูละเมียด ทับสุข) ขับร้อง
http://www.4shared.com/file/44502897/9a8e8ef6/_online.html

เพลงแขกขาว เถา (ร้องรับ)
บรรเลงรับด้วยวงเครื่องสายผสมออร์แกน
(ครูละเมียด ทับสุข) ขับร้อง
http://www.4shared.com/file/44503238/45f5995e/_online.html

เพลงอาหนู เถา (ร้องรับ)
บรรเลงด้วยวงเครื่องสายผสม (คณะบางขุนพรหมใต้)
รายนามนักดนตรี(ดังกล่าวข้างต้น) หน้า1
http://www.4shared.com/file/44608900/3dc358e1/____.html

เพลงแขกส่าหร่าย เถา (ร้องรับ)
บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้นวมคณะครูประสิทธิ์ ถาวร
บันทึกเสียง ณ ห้องบันทึกเสียงครูประสิทธิ์ ถาวร
ชุดสานเสียงและเรียงร้อย
(ครูลอย รัตนทัศนีย์) ร้อง
http://www.4shared.com/file/44608279/70b9963/___online.html

เพลงใบ้คลั่ง เถา
บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง (ไม่ทราบนามนักดนตรี)
คัดลอกจากแผ่นเสียงของห้าง ต.เง็งชวน แผ่นเสียงตรากระต่าย
(คุณ บุหงา นาคพลั้ง ขับร้อง)
http://www.4shared.com/file/88587163/820ba967/__________.html

...เพลงนกเขาขะแมร์ในอัตรา ๒ ชั้นของเก่านั้น เป็นเพลงประเภทหน้าทับปรบไก่ มี ๒ ท่อน ท่อนละ ๔ จังหวะ เป็นเพลงเขมรแท้ ๆ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้ต่อเพลงนี้มาจากขุนสำเนียงไพเราะ เจ้ากรมปี่พาทย์หลวงในราชสำนักพระเจ้ามณีวงศ์ ประเทศกัมพูชา เมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ที่เสด็จประพาสอินโดจีนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ ขณะนั้นเป็นหัวหน้าแผนกดุริยางค์ไทยของกรมศิลปากร ได้นำเพลงนี้มาปรับปรุงทางใหม่ให้ครบเป็นเพลงเถา ได้ต่อให้นางเจริญใจ สุนทรวาทิน ร้องส่งกระจายเสียงเป็นครั้งแรกที่สถานีวิทยุวังพญาไท (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้านั่นเอง)
...ซึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ฟังการบรรเลงและขับร้องโดยวงมโหรีของบ้านดุริยประณีต รุ่นเก่า ซึ่งเป็นการขับร้องโดยครูสุดา เขียววิจิตร
http://www.4shared.com/file/146120400/9291a78a/________Custom.html

...เพลงแปดบท เถา นี้ อัตรา ๒ ชั้น ของเก่า เป็นเพลงประเภทหน้าทับปรบไก่ มี ๒ ท่อน ท่อนละ ๔ จังหวะ มีมาแต่สมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า "ยิกินแปดบท" (บางแห่งก็เรียกว่า "ลิกินแปดบท") สันนิษฐานว่า ในรามปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครูเพ็งได้นำเพลงนี้มาแต่ขยายขึ้นเป็นอัตรา ๓ ชั้น เรียกกันสั้น ๆ เพียงว่า "เพลงแปดบท"
....ต่อมาถึงยุคนิยมเล่นเพลงเถากัน จึงได้มีครูดนตรีนำเพลงนี้มาตัดลงเป็นชั้นเดียว จนครบเป็นเพลงเถา
...วันนี้ข้าพเจ้าจะให้ฟังการบรรเลงและขับร้องโดยวงมโหรีของกรมประชาสัมพันธ์รุ่นเก่า ซึ่งเป็นการขับร้องโดยครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต (ศิลปินแห่งชาติ) และมีรายนามนักดนตรีที่สืบค้นได้ดังนี้คือ
จะเข้ โดยครูระตี วิเศษสุรการ ระนาดเอกครูเมธา หมู่เย็น ซออู้ครูฉลวย จิยะจันทร และยังมีครูสมาน ทองสุโชติ ครูจำเนียร ศรีไทยพันธ์ และครูอื่น ๆ ร่วมเล่นอีกด้วย โดยการขับร้องนั้น ได้ใช้บทขับร้องจากบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ซึ่งมีใจความว่า
( ๓ ชั้น)
ฝูงเนื้อลืมถิ่นกินระบัด โคกระทิงวิ่งตัดหน้าฉาน
เหมือนจะทูลข่าวขัดทัดทาน พระเห็นเหตุเภทพาลก็หลากใจ

( ๒ ชั้น)
ร้อนระงมลมแล้งไม่พานพัด เงียบสงัดใบไม้ก็ไม่ไหว
พวงอุบะตัดหยงที่ทรงไป ก็ขาดตกลงในกลางทาง

(ชั้นเดียว)
ไม่ใหญ่ยางยูงสูงระหง ไม่ต้องลมล้มลงขัดขวาง
อัศจรรย์วันนี้ประหลาดลาง เดินทางมาแต่ก่อนบ่ห่อนมี

http://www.4shared.com/file/146120983/cb99ef6b/____________Custom.html
8/1/53 โพสต์โดย fairysix
4 จาก 5
และก็หาได้ที่นี่
http://search.4shared.com/network/search.jsp?sortType=1&sortOrder=1&sortmode=2&searchName=+%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2&searchmode=2&searchName=+%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2&searchDescription=&searchExtention=&sizeCriteria=atleast&sizevalue=10&start=0


ไม่รู้ว่าต้องการแบบนี้หรือเปล่า

แต่พี่ซิกว่า.... หอสมุดแห่งชาติมีแน่นอน
8/1/53 โพสต์โดย fairysix
5 จาก 5
สุดยอดเลยคุณFairysix
8/1/53 โพสต์โดย ริศา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เราเอาเนื้อเพลงมาทำเป็นข้อความภาพ ผิดฏหมายมั๊ยคับ
ตอนนี้มีเพลงอะไรมาใหม่บ้าง ช่วยอัพเดทให้ด้วยค่ะ
ขอเนื้อเพลง ถึงเวลาฟัง ของพี่ดาด้วยคับ
เนื้อเพลงที่มีท่อนที่ว่าบ้านนี้จะเหงาถ้าไม่มีเธอ
โหลดเพลงเนื้อเพลงผิดมากไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู