หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปรัชญาวัตถุนิยมคืออะไร
ปรัชญา 25/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ปรัชญาวัตถุนิยมเป็นปรัชญาที่มีต้นเค้าความคิดมาจากปรัชญาสมัยกรีก  ผู้ที่เป็นปรัชญาเมธีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น  บิดาแห่งวัตถุนิยม คือ  อริสโตเติล(Aristotle)  นักปรัชญาชาวกรีกผุ้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง 384 – 322 ปี ก่อนคริสตกาล  ปรัชญาวัตถุนิยม  มีความเชื่อว่าโลกใบนี้เป็นโลกของวัตถุ(A World of Things)  วัตถุย่อมอยู่เหนือจิตใจ  ปรัชญาสาขานี้จึงให้ความสำคัญกับความสุขทางกายที่ได้จากวัตถุมากกว่าความสุขทางใจ
     วัตถุ คือสิ่งที่สามารถใช้อวัยวะประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ มารู้สึกได้  (อวัยวะที่ว่านี้คือ หู ตา ลิ้น จมูก และผิวหนัง)  สิ่งเหล่านี้เรียกว่า "วัตถุ" มัน จะดำรงอยู่ตามภาวะวิสัยที่เป็นจริงของมันเองโดยไม่ขึ้นกับ ความรู้สึกของเรา ความรู้สึกจิตสำนึกของคนเราเป็นเพียงการดูดภาพ-สะท้อนภาพ   ซ้ำๆ กัน  การเคลื่อนไหวเป็นคุณลักษณะรากฐานของวัตถุซึ่งเคลื่อนไหว ในห้วงของเวลาและช่องว่าง
     ดังนั้น  ในโลกนี้มีปรัชญาที่เป็นความคิดปฏิปักษ์กัน 2 ระบบคือ วัตถุนิยม กับจิตนิยม เป็นระบบคิดที่เป็นปฏิปักษ์กันโดยมูลฐาน  วัตถุนิยมเห็นว่า ธาตุแท้ของโลกคือวัตถุ  โลกวัตถุไม่ขึ้นกับจิตสำนึกของคนเราแต่มันดำรง อยู่อย่างอิสระตามภาวะวิสัย   จิตสำนึกคือการสะท้อนกลับของโลก ภาวะวิสัยในสมอง  วัตถุเกิดขึ้นก่อน ส่วนจิตสำนึกเป็นสิ่งที่เกิดตามมา    วัตถุนิยมโดยทั่วไป เป็นโลกทัศน์ของชนชั้นที่มีฐานะก้าวหน้าและปฏิวัติ  มันได้ต่อสู้กับจิตนิยม โดยเริ่มจากวัตถุนิยมที่เรียบง่าย ---> วัตถุนิยม อภิปรัชญา--->วัตถุนิยมวิภาษ  เป็นวิวัฒนาการ 3 ขั้นตอนของวัตถุนิยม  เป็นอาวุธทางความคิดของการรับรู้โลกและดัดแปลงโลกของชนชั้น กรรมาชีพ
   
ปล. ลอกเค้ามาได้แค่นี้ละครับ
29/4/54 โพสต์โดย ครูสมัครเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปรัชญาแห่งความสำเร็จ.........
โรงเรียนต้องปฏิบัติตามปรัชญาที่กำหนดไว้ เพราะอะไร ?
วิธีเรียนปรัชญา
ปรัชญาที่ชาวจีนถือว่าเป็นมนตรานำโชคมาสู่ชีวิต
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู