หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แอนติเจนคืออะไร
การศึกษา 15/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
แอนติเจน (antigen, Ag) คือสิ่งแปลกปลอมหรือสารที่ไม่มีอยู่ในร่างกายเมื่อเข้าสู่ร่างกาย
สามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำ เพาะได้ (specific immune response) โดยทำ
ให้เกิดการสร้างแอนติบอดี (antibody, Ab) หรือ T lymphocyte ที่จำ เพาะ (specific sensitized T
lymphocyte) ซึ่งสามารถทำ ปฏิกิริยากับแอนติเจนนั้น ๆ ได้ นั่นคือแอนติเจนต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ
คือ
1. Immunogenicity คือ ความสามารถในการกระตุ้นให้เกิด specific immune response
(สร้างแอนติบอดีหรือ T lymphocyte ที่จำ เพาะต่อแอนติเจนนั้น ๆ) สารที่สามารถกระตุ้นให้เกิด specific
immune response ได้เรียกว่า immunogen
2. Specific reactivity or antigenicity คือแอนติเจนนั้น ๆ สามารถทำ ปฏิกิริยาที่จำ เพาะกับ
แอนติบอดี หรือ T lymphocyte ที่มันกระตุ้นให้เกิดการสร้างขึ้น
บนแอนติเจน 1 โมเลกุลประกอบด้วยตำ แหน่งย่อยเล็ก ๆ ที่จะเป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย ซึ่งตำ แหน่งย่อย ๆ บนแอนติเจนนี้จะเรียกว่า antigenic determinant หรือ epitope ซึ่ง
แอนติเจนแต่ละตัวจะมี antigenic determinant ได้มากน้อยแตกต่างกันออกไป
15/1/55 โพสต์โดย Tiger Booter
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จะท้องมั้ย คือ แบบว่า
คุณปวดใจ กับเรื่องอะไรมากที่สุด
ปวดหัวบ่อยมาก เป็นโรคอะไรรึเปล่า
ใครรู้บ้าง....ว่าเป็นอะไร...?
มีอะไรกับแฟนแล้วอยากหลั่งในควรเตรียมตัวอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู