หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียน 3/3/53 โพสต์โดย detvor
คำตอบ
1 จาก 1
ให้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานก่อน
เรียกว่า  "คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียน......................ปีพุทธศักราช 2553"
ควรประกอบด้วย ผอ.เป็นประธาน
รอง ผอ.ทุกฝ่ายเป็นรองประธาน
ครูวิชาการสายทุกสาย
หัวหน้ากลุ่มปรสบการณ์ทุกกลุ่ม
เป็นกรรมการ
มีครูหัวหน้าศูนย์วิชาการโรงเรียนเป็นเลขานุการ
เมื่อมีคณะทำงานแล้ว
ก็นัดประชุม  
เริ่มกระบวนการจัดทำหลักสูตรครับ
3/3/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันตรงตามความต้องการของท่านกูรูเพียงใด?
เรื่องอะไรหรอค่ะ ที่อยากทราบ
หลักสูตรการศึกษา
เมื่อเรียนไม่จบหลักสูตรควรทำอย่างไร ?
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษากี่ครั้ง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู