หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
EQ หมายถึงอะไร
อารมณ์ | ชีวิต 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 3
E.Q.  (Emotional Quotient) หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความรู้จักแยกแยะความรู้สึก และควบคุมความรู้สึก รวมทั้งการแสดงออกของอารมณ์ พร้อมทั้งจัดการกับอารมณ์ของตนเอง เรียนรู้ รับรู้ เข้าใจตนเอง มีการแสดงออกของอารมณ์นั้น อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังเข้าใจถึงอารมณ์ และความรู้สึกของผู้อื่น และมีกาลเทศะ  ทั้งนี้ EQ แบ่งได้เป็น
1. ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อตนเอง (Intrapersonal Emotional Intelligence) เป็นความรู้สึก ความรู้เท่าทันในความรู้สึกนั้น ความรู้สึกมีหลายระดับ ทั้งชอบ ไม่ชอบ โกรธ เกลียด ฯลฯ ไม่มีความขัดแย้งทางอารมณ์ และสามารถควบคุม เรียนรู้ รับรู้ เข้าใจตนเอง แต่ไม่ปิดกั้นอารมณ์ มีการรู้จักควบคุม หรือจัดการกับอารมณ์ของตนให้แสดงออก เช่น โกรธมาก แต่ก็ยังหัวเราะออกมาได้ เป็นต้น
2.ความฉลาดทางอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้าง (Interpersonal Intelligence) คือ ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น มีทักษะในการสื่อความหมาย และสามารถโน้มน้าวในการสื่อความหมาย และสามารถโน้มน้าวให้ร่วมมือได้ เข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน (empathy)
30/3/51 โพสต์โดย lagom
2 จาก 3
ความฉลาดทางอารมณ์
26/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 3
ความฉลาดทางอารมณ์
9/1/54 โพสต์โดย ผูกจันทร์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความลับ หมายถึง ??
คำแปล และ ความหมาย ของภาษากฤษคำนี้
วีดีโอนี้สื่อถึงอะไร???
อ่านยังไง ถึงจะทำให้เข้าใจเนื้อหาที่อ่านได้มากที่สุด
คำไทย ที่ใช้กันจนลืมความหมายเช่น หลังตู้ หมายถึง ด้านหลัง หรือด้านบน มีคำอื่นอีกไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู