หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โรค ที่เกิด จากเชื้อไวรัสมีโรคอะไรบ้าง
ตามหัวข้อเลยครับ
ชีวะ 19/7/53 โพสต์โดย กานต์ครับ
คำตอบ
1 จาก 5
เอดส์
ไข้หวัด

ฯลฯ
19/7/53 โพสต์โดย -น้องกอล์ฟ-
2 จาก 5
ไข้หวัดใหญ่
ไข้ทรพิษ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
โรคอีสุกอีใส
 
ไข้หวัดนก
โรคหัด

   
โรคซาร์
โรคหัดเยอรมัน

   
โรคชิคุนกุนยา
งูสวัด

   
ไข้เลือดออก
โรคเริม

   
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคมือเท้าปาก

 
ไข้สมองอักเสบJE
โรคตาแดง

   
โรคตับอักเสบ
โรคเอดส์

   
โรคไข้เหลือง
มะเร็งปากมดลูก
19/7/53 โพสต์โดย aun_ka
3 จาก 5
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
 
ไข้ หวัดใหญ่
ไข้ทรพิษ
ไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
โรคอีสุก อีใส
ไข้ หวัดนก
โรคหัด
โรคซาร์
โรคหัด เยอรมัน
โรคชิคุ นกุนยา
งู สวัด
ไข้ เลือดออก
โรคเริม
โรคพิษ สุนัขบ้า
โรคมือ เท้าปาก
ไข้ สมองอักเสบJE
โรคตา แดง
โรคตับ อักเสบ
โรคเอดส์
โรคไข้ เหลือง
มะเร็ง ปากมดลูก

http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/bm521/pantipa09_1/Virus/V_desease.htm
19/7/53 โพสต์โดย PS_Hope
4 จาก 5
โรคไข้กาฬหลังแอ่น
19/7/53 โพสต์โดย เหมียวเข่อสิ้ว
5 จาก 5
เอดส์
ไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่
ไข้ทรพิษ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
โรคอีสุกอีใส
ไข้หวัดนก
โรคหัด
โรคซาร์
โรคหัดเยอรมัน
โรคชิคุนกุนยา
งูสวัด
ไข้เลือดออก
โรคเริม
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคมือเท้าปาก
ไข้สมองอักเสบJE
โรคตาแดง  
โรคตับอักเสบ
โรคเอดส์
โรคไข้เหลือง
มะเร็งปากมดลูก
21/7/53 โพสต์โดย DeS_SeD
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โรคหวัด เกิดจากเชื้อโรคอะไร
ซิฟิลิสเกิดจากเชื้อบัคเตรีที่มีชื่อว่าอะไร
ขอถามเกี่ยวกับเรื่อง เพศศึกษา หน่อยครับ ?
เอดส์คือ
โรคไร้เชื้อหมายถึง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู