หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำว่า "เซเลบ" คืออะไร มีที่มาจากอะไร???
แชท 10/5/54 โพสต์โดย Serotonin
คำตอบ
1 จาก 2
ย่อมาจาก celebrity

N. ความมีชื่อเสียง
   syn:(fame){ renown}
N. ผู้มีชื่อเสียง
   relate:{ผู้โ่ด่งดัง}
   syn:{famous person}

celebrity  (ซะเลบ'บริที)
n. บุคคลผู้มีชื่อเสียง, ชื่อเสียง, ความโด่งดัง
10/5/54 โพสต์โดย ราชินีแห่งรัตติกาล
2 จาก 2
นึกถึง เคเลบ เลยนะครับ

ในภาพยนต์เรื่อง Knowing เด็กคนนี้ได้เป็นผู้ที่ถูกเลืกครับ...
11/5/54 โพสต์โดย Blue lunar
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครก่อตั้ง711
จุดอ่อนของเซเว่นอีเลฟเว่น อยู่ตรงไหน
ออสซิลเลเตอร์ คืออะไร
ร้าน 7-11 เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
เทเลทับบี้กินอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู