หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ช่วยถอดความสามัคคีเภทคำฉันท์หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
 สรรพสกล                                                   มุขมนตรี
ตรอมมนภี                                                     รุกเภทภัย
บางคณะอา                                                   ทรปราศรัย
ยังมิกระไร                                                     ขณะนี้หนอ
               ควรบริบาล                                    พระทวารมั่น
ต้านปะทะกัน                                                  อริก่อนพอ
ขัตติยรา                                                        ชสภารอ
ดำริจะขอ                                                       วรโองการ
             ทรงตริไฉน                                      ก็จะได้ทำ
โดยนยดำ                                                      รัสภูบาล
เสวกผอง                                                       ก็เคาะกลองขาน
อาณัติปาน                                                    ดุจกลองพัง
             ศัพทอุโฆษ                                      ประลุโสตท้าว
ลิจฉวีด้าว                                                      ขณะทรงฟัง
ต่างธก็เฉย                                                    และละเลยดัง
ไท้มิอินัง                                                        ธุระกับใคร
การศึกษา | การแปล | การบ้าน 11/12/55 โพสต์โดย เนื้อเป็ดราดซอส
คำตอบ
1 จาก 1
ถอดความพอเข้าใจได้ว่า
เหล่าเสนา อำมาตย์ มนตรี ต่างตรอมใจกลัวภัย มุขมนตรีหมู่หนึ่งพูดด้วยความห่วงใยว่าเห็นทีตอนนี้เราควรคุ้มกันรักษาประตูเมืองไว้ให้มั่นคงเพื่อต้านศัตรูไว้ก่อน แล้วรอพระบรมราชโองการพระเจ้าแผ่นดินว่าจะทรงพระราชดำริว่าอย่างไรก็จะได้ทำตามพระราชดำรัสของพระองค์
แล้วเหล่าข้าราชสำนักจึงไปตีกลองร้องทุกข์ เสียงนั้นก็ได้ยินไปถึงกษัตริย์ลิจฉวี แต่พระองค์ก็ทรงนิ่งเฉยทำละเลยไม่สนใจ

เพื่อความชัวร์ให้ความหมายคำศัพท์เหล่านี้เพิ่มเติมครับ
สรรพ -ทั้งหมด, ทั้งปวง
สกล -ทั่วไป
มุขมนตรี - ที่ปรึกษาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เช่น เสนา อำมาตย์มนตรี รวม ๆ ก็คือข้าราชสำนัก
มน - ใจ
ภีรุก - กลัว, ขี้ขลาด
เภท - แตก, หัก, ทําลาย, พัง
เภทภัย - ภัยต่าง ๆ
อาทร - ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความห่วงใย
ปราศรัย - การพูด
ยังมิกระไร - ยังไม่เป็นอย่างไร
บริบาล - รักษา ดูแล คุ้มครอง
พระทวาร - ประตู
อริ - ข้าศึกศัตรู
ขัตติย - กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน
ขัตติยราชสภา - สภาที่ปนึกษาของกษัตริย์
ดำริ - คิด
วรโองการ - พระโองการ, พระราชโองการ, พระบรมราชโองการ, คำสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์
ตริ - ดำริ, คิด
นัย - ความหมาย, แนว,ทาง
ดำรัส - ตรัส, พูด
ภูบาล - พระเจ้าแผ่นดิน
เสวก - ข้าราชการในราชสํานัก
ผอง - ทั้งปวง, ทั้งหมด.
ขาน - กล่าว, เรียก, เอ่ย, พูด, ตอบ
อาณัติ - เครื่องหมาย
ศัพทอุโฆษ - เสียงดัง
ประลุ - บรรลุ, ถึง
โสต - หู, ฟัง
ธ - พระเจ้าแผ่นดิน
ไท้ - ผู้เป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน
อินัง - เอาใจใส่, เอาใจช่วย, ดูแล, เหลียวแล, นําพา
12/12/55 โพสต์โดย ปรัชโญดม
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยถอดความสามัคคีเภทคำฉันท์ หน่อยับ ด่วน! มากคับ
ช่วยถอดความเรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์ เริ่มบทกวี สัททุลวิกกีฬิต ฉันท์19 ของ ม.5 หั้ยหน่อยข๊ะ ขอร้องงด่วนมากกกก
ช่วยถอดความ สัททุลวิกกีฬิต ฉันท์19 ในเรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์ให้หน่อย จะขอพระคุนอย่างยิ่ง
แปลสามัคคีเภทคำฉันท์ ตอนเริ่มบทกวี สัททุลวิกีฬิตฉันท์19
ช่วยแปล สามัคคีเภทคำฉันท์ 2บทให้หน่อยค่ะ รีบใช้ด่วนเลย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู