หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)
วัฒนธรรม | ศาสนา | สังคมศาสตร์ | ธรรมะ | ประวัติศาสตร์ 1/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ผมเคยเีรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดราชโอรส ซึ่งท่านเป็นองค์อุึปถัมภ์ ประวัติท่านก็มีแปะอยู่หน้าห้องคอม แต่ผมจำไม่ึ่ค่อยได้ รู้แต่ว่า ชื่อเดิมของท่านคือ ทองดี สุรเดช
1/8/54 โพสต์โดย Tsutomu
2 จาก 2
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 - ) (บรรพชา 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2503, อุปสมบท 26 มิถุนายน พ.ศ. 2510) ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม มีราชทินนามตามสัญญาบัตรว่า พระธรรมกิตติวงศ์ ปริยัติวิธานธำรง กวีวงศดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชีวิตและงาน

พระธรรมกิตติวงศ์ เกิดที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เมื่ออายุ 14 ปีและจบชั้นมัธยมต้นแล้วก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุครบ 20 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระที่วัดเดิมคือวัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นก็ได้ศึกษาธรรมที่สำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญสอบได้เปรียญ 9 ประโยค เมื่อ พ.ศ. 2515 ด้วยอายุ 26 ปี ในทางโลก พระธรรมกิตติวงศ์สอบได้ประโยควิชาครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) ในปีถัดมา

ด้านการงาน พระธรรมกิตติวงศ์ ได้เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย เลขานุการเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน ต่อมาได้เป็นอาจารย์สอนวิชาแต่งฉันท์ภาษามคธ ชั้นประโยค ป.ธ.8 ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนกลางของคณะสงฆ์ ก่อนที่จะเป็นเจ้าคณะแขวงบางค้อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

ด้านวิชาการ พระธรรมกิตติวงศ์เคยเป็นรองประธานกรรมการตรวจสอบต้นฉบับต้นฉบับพระไตรปิฎกฉบับสังคายนา ภาษาไทยและภาษาบาลี เป็นรองประธานกรมมการตรวจสำนวนการแปลพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ เป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา กรมการศาสนา ประธานกรรมการจัดทำต้นฉบับพระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย นอกจากนี้ยังเคยเป็นประธานกรรมการพิจารณาและดำเนินการจัดตั้งสำนักหุบผาสวรรค์เป็นสถานศึกษาทางพุทธศาสนาอีกด้วย

พระธรรมกิตติวงศ์ ได้เขียนหนังสือและแต่งตำราเพื่อเผยแผ่พระธรรมจำนวนมากดังรายการผลงานเขียนของท่านข้างล่างนี้ นอกจากนี้พระธรรมกิตติวงศ์ยังได้อนุญาตให้นำศัพท์เกี่ยวกับพุทธศาสนาและคำที่ใช้กับพระและวัดในหนังสือ "คำวัด" มาเผยแพร่ในอภิธานศัพท์พุทธศาสนาในวิกิพีเดียอีกด้วย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญ

หลังจากสอบได้เปรียญ 9 ประโยคแล้ว พระธรรมกิตติวงศ์ได้ปฏิบัติงานด้านการศาสนาในตำแหน่งต่างๆ มาเป็นลำดับ นอกจากตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามดังกล่าวแล้วก็ได้เป็นเจ้าคณะภาค 16 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เจ้าสำนักเรียนวัดราชโอรสาราม เป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตสายที่ 8 เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมพระนักเทศน์ในหนกลางและหนใต้ นอกจากนี้ พระธรรมกิตติวงศ์ ยังเป็นผู้อุปถัมภ์สร้างวัดพุทธวิหาร นครเบอร์ลิน และวัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมันอีกด้วย พระธรรมกิตติวงศ์ ได้ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถานเมื่อ พ.ศ. 2539

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2519 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสุทธิวงศ์
พ.ศ. 2524 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิโมลี
พ.ศ. 2531 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี
พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติวงศ์

หนังสือที่เขียน
สมณศักดิ์: ยศช้าง ขุนนางพระ
หลักการแต่งฉันท์ภาษามคธ
ธรรมสารทีปนี
คู่มือการศึกษาบาลี เล่ม 1-4
ข้อคิด ข้อเขียน
พระในบ้าน
ภาษาธรรม
คำวัด เล่ม 1-5
คำพ่อคำแม่
ภาษิตนิทัศน์
คนกินคน (หนังสือแปล)
หัวใจอมตะ (หนังสือแปล)
คลังธรรม เล่ม 1-3
ธรรมบทชีวิต
12/8/54 โพสต์โดย ม้านิลมังกร
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จดหมาย เปิดผนึก ส่งถึงครอบครัว ติณกิตติ
ประวัติโกวิท วงศ์สุรวัฒน์
ประวัติณรงค์ กิตติขจร
ประวัตินายแพทย์สุรราชย์ ธำรงค์ลักษณ์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู