หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา
ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ 11/6/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ดีงาม มีคุณค่า ซึ่งคนในสังคมได้ใช้ประพฤติ ปฏิบัติ ในลักษณะที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ อันมีทั้งรูปธรรม และ นามธรรม ซึ่งใช้กันมาแพร่หลายในอดีต และปัจจุบัน และภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  ภาษาเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามสังคม ชุมชน และภูมิลำเนา
11/6/53 โพสต์โดย Decepticon
2 จาก 3
ภาษาก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง  ที่มีการเปลียนแปลง วิวัฒนาการได้ และภาษาก็ต้องการการอนุรักษ์ให้ถูกทางอยู่เสมอ
ความเจริญรุ่งเรืองของภาษา  เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความเจริญของวัฒนธรรมนั้นๆ
11/6/53 โพสต์โดย ครูแก่
3 จาก 3
อยากรูว่า วัฒธรรมสากลจัดอยู่ในประเภทอะไรหรอค่ะ ช่วยตอลทีนะค่ะ
7/3/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมภาษาของคนทั้งโลกไม่เหมือนกัน
กูรูที่เป็นภาษาอังกฤษมีไหม
ช่วยหนูด้วย หนูอยากรู้ว่า วัฒนธรรมต่างชาติคืออะไร พร้อมยกตัวอย่างชาติของนั้นๆด้วย จะหาข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ไหนด้วยค่ะ
หากโลกนี้มีเพียงประเทศไทย คุณจะ?
วัฒนธรรมประเทศใดที่คุณคิดว่าสวยที่สุดในโลก
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู