หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขอเนื้อเพลง พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราช(ไทยและอังกฤษ)
ขอเนื้อเพลง พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราช(ไทยและอังกฤษ)
ขอทุกเพลงครับ
พระราชนิพนธ์ 4/5/54 โพสต์โดย debomoke
คำตอบ
1 จาก 1
เพลง : ใกล้รุ่ง/Song : Near Dawn

ได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลไกล             ชุ่มชื่นฤทัยหวานใดจะปาน
ฟังเสียงบรรเลงกับเพลงประสาน                จากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจ

ใกล้ยามเมื่อแสงทองส่อง                      ฉันคอยมองจ้องฟ้าเรืองรำไร
ลมโบกโบยมาหนาวใจ                        รอช้าเพียงไรตะวันจะมา

เพลิดเพลินฤทัยฟังไก่ประสานเสียงกัน           ดอกมะลิวัลย์อวลกลิ่นระคนมณฑา

โอ้ในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองนวลผ่องนภา    แสนเพลินอุราสำราญ

หมู่มวลวิหคบินผกมาแต่รังนอน                 เฝ้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบาน
ยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขาน                 สอดคล้องกังวานซาบซ่านจับใจ

How calm the world all nature slumbers still.
Grey is the sky, No breezes blow.
O'er roof and hill, The moon now low
Sends gentle light
To guard below.
Cocks waking call 'cross the fields:
Grey shadows flee;
Stars disappear.
But, here I lie sleepless, dear.
Bats flutter home.
The dawn is near.
Gold streaks the east.
Its glow, the roofs reflect,
Dark leaves turn green
And flow'rs with light, are deck'd.
Now birds and babes wake to play.
The world expectant waits
To greet a bright, new day.
Dew fresh and cool.
The town awakes from sleep
Its throb I hear:car, speeding, hum.
Of love and hope the birds sing, dear
Come, rise don't mope,
The dawn is near.

เพลงใกล้รุ่ง เป็นเพลงพระนิพนธ์ที่ ๔ ของ ร. ๙ พระนิพนธ์ในพ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านประเสริฐ ณ นคร และ ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ แต่งคำร้อง ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา แต่ง และ ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริทรงแก้ไข แล้วพระราชทานให้วงสุนทราภรณ์บรรเลงครั้งแรก ทางกรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบัน เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
8/5/54 โพสต์โดย Besar K-r-i-m
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากให้พสกนิกรชาวไทยได้ดูจริงครับ
>>พุทธมณฑลจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวา มหาราช ๒๕๕๔ นี้หรือไม่<<
>>พุทธมณฑลจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวา มหาราช ๒๕๕๔ นี้หรือไม่<<
ประวัติผู้แต่ง อิเหนา
ประวัติของพระเจ้าตากสินมหาราช
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู