หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากทราบรายละเอียดในการสอบใบประกอบวิชาชีพครูครับ
วิธีสอบ  วันรับสมัคร  สถานที่สอบ
1-5 2/3/52 โพสต์โดย ครูต้น
คำตอบ
1 จาก 6
เข้าดูที่เวปของคุรุสภาสิครับ...บางทีคุรุสภาจะมีสัญจรไปออกใบประกอบวิชาชีพครูนอกสถานที่ด้วยครับไม่ต้องสอบครับ
2/3/52 โพสต์โดย ครูโด้
2 จาก 6
ทำไม..???  จึงต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ตามกฎหมาย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
         ได้กำหนดให้”วิชาชีพครู” เป็นวิชาชีพควบคุม ต้องมี"ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"
จึงจะเป็น"ครู"ได้ เช่นเดียวกับ หมอ หรือ วิศวกร ฯลฯ

ความหมายก็คือ.......................
         ใครที่ทำหน้าที่"ครู"สอนหนังสือ ในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาใดๆ ทั้งของรัฐและ
เอกชน  ต้องเป็นผู้ได้รับ"ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"แล้วเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น “ข้าราชการครู”
“ครูอัตราจ้าง” “พนักงานราชการ” รวมทั้ง “ครูชาวต่างประเทศ” ด้วย

         ดังนั้น การประกาศสอบบรรจุ ”ครูผู้ช่วย” หลังจาก พรบ.ฉบับดังกล่าวประกาศใช้ ผู้ที่ประสงค์
จะประกอบ "วิชาชีพครู" ต้องขอมี "ใบอนุญาตผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครู” ก่อน ถ้าไม่มี ก็สมัครสอบ
บรรจุครู(ทุกส่วนราชการ)ไม่ได้

         โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ออกให้ครั้งละ 5 ปี เสียค่าธรรมเนียม 500.- บาท ครบ 5 ปี
ก็มาขอต่อใบอนุญาตกันใหม่ โดยจะมีการประเมิน(หรือสอบ)ก่อนต่อใบอนุญาตด้วย ซึ่งอาจจะมี
“ข้าราชการครู”  “ครูอัตราจ้าง” หรือ“พนักงานราชการ” บางคนที่ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในตอน
นั้น นั่นก็หมายถึงการจบอาชีพครูไปด้วยในเวลาเดียวกัน................ซึ่งอาจถูกสั่ง "ให้ออกจากราชการ"
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ฯ ได้ กรณีเป็น”ครูอัตราจ้าง” หรือ “พนักงานราชการ” ที่ทำหน้าที่สอนก็
อาจต้องเลิกจ้างโดยปริยาย

”การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
         สำหรับคนที่เป็นครูอยู่แล้วก่อน พรบ.ฉบับดังกล่าวบังคับใช้ ต้องยื่นขอทุกราย แต่ไม่เสียค่า
ธรรมเนียมเพราะเป็นครูอยู่ก่อนวันที่ พรบ.ประกาศใช้ โดยต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ภายในระยะเวลา 3 ปี หลัง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ประกาศใช้
(ตามบทเฉพาะกาลของ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546)

         ส่วนใครที่จบปริญญาตรีหลังจากวันที่ 11 มิถุนายน 2549 ต้องผ่านการประเมิน (หรือสอบ)
มาตรฐานวิชาชีพครูก่อน จึงจะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้

         มติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2547 วันที่ 20 ก.ค. 2547 ให้ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการ
ศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในวันที่ 12 มิ.ย. 2546 บุคคลเหล่านี้จะจบการ
ศึกษาในปีการศึกษาใดก็ตามสามารถใช้วุฒิทางการศึกษาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

อ่านหลักเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพได้ที่นี่
http://www.ksp.or.th/upload/303/files/781-5206.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

         ผู้ที่ประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ไม่มีปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ไม่ได้
เรียน วิชาชีพครู ตามหลักสูตร ป.บัณฑิตสามารถลงทะเบียนสอบ"มาตรฐานวิชาชีพครู"ได้  หากสอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  จะได้รับการรับรองให้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยไม่ต้องไปเรียน
ป.บัณฑิต โดยสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

ดาวน์โหลด ประกาศคุรุสภา ได้ที่นี่
http://www.ksp.or.th/upload/303/files/805-6838.pdf

คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา: การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการออก
ใบอนุญาต ฯ
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=19  

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=13

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=26

แบบสรุปข้อมูล ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=18  

หนังสือชี้แจงแนวปฏิบัติการยื่นขอมีใบประกอบวิชาชีพครู หลัง 14 มิถุนายน 2549
http://www.ksp.or.th/upload/301/files/500-7131.pdf

กระทู้สอบถามเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู ฯ

ใครมีปัญหาอยากถามอะไรเพิ่มเติม...........ให้ถามได้ที่นี่...........ชัดเจนที่สุด
http://www.ksp.or.th/mainpage/inner.php?System_MenuGroupID=0&System_MenuID=291

หมายเลขโทรศัพท์ และที่ตั้งของสำนักงาน คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-9 e-mail : webkuru@ksp.or.th
2/3/52 โพสต์โดย Nai Surathai
3 จาก 6
ไม่ต้องสอบ  แค่ส่งเอกสารหลักฐานและค่าทำใบประกอบฯ ก็จะได้  
สำเนาปริญญาบัตร  สำเนาบัตร ปชช สำเนาทะเบียนบ้าน  รูป 1 นิ้ว 2 ใบ  สลิปค่าชำระใบประกอบวิชาชีพ 500 บาท ไปที่คุรุสภา  หรือถามคนที่เป็นครูมาก่อนเขาจะทราบค่ะ
7/2/54 โพสต์โดย ตุ้นนุ้ย
4 จาก 6
ปัจจุบันนี้ เป็นการ เปิดสอบมาตรฐานวิชาชีพครั้งที่ 8 สำหรับคนที่ เทียบโอนไม่ผ่าน หรือ ไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา  การสมัครตอนนี้คงไม่ทันแล้ว นะครับ ต้องรอ ครั้งที่ 9 สามารถอ่านรายละเอียดครั้งที่ 8 ได้ที่ www.sorbbanju.com

การสมัคร สามารถสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ และพิมพ์หลักฐานไปชำระเงินที่ธนาคาร
และไปรอสอบที่ศุนย์สอบที่เลือกไว้

หรือเพิ่มเติมที่นี่ http://www.sorbbanju.com/news_detail.php?news=81
18/6/54 โพสต์โดย Prince of wallington
5 จาก 6
คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
(ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู)
รายละเอียด:
คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู
- ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
- การพัฒนาหลักสูตร
- การจัดการความรู้
- จิตวิทยาการสำหรับครู
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
- ความเป็นครู

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 865-034920-5 เล่มละ  499.- (รวมค่าจัดส่ง)
ธ.กรุงเทพ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์  นายวชิรวิทย์ พาแก้ว
ประเภทออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 0898912040
ติดต่อทางเมล์ที่  jiranatpooh@hotmail.com
6/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 6
หลักสูตรการสอบใหม่ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (50 คะแนน)
สำหรับสอบ
+ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
+ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกอบด้วย

+ วินัยและการรักษาวินัย
+ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
+ มาตรฐานวิชาชีพ

+ จรรยาบรรณวิชาชีพ

+ สมรรถนะวิชาชีพ

สารบัญ

+ คำนำ
+ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2553

+ เกริ่นนำ
+ ความมีวินัยและการรักษาวินัย

    - แนวคิดเกี่ยวกับวินัย
    - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548

    - วินัยของข้าราชการครู
    - กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551

    - กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549

    - ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
    - แบบทดสอบ
+ มาตรฐานวิชาชีพครู
    - ความหมาย
    - ที่มาของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

    - ความรู้เพิ่มเติม
    - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548

    - ประกาศคณะกรรมการคุรุสาภ เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

    - เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู

    - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550
    - ข้อบังคับคุรุสภาคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอณุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552
    - แบบทดสอบ
+ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
    - ความหมาย
    - ความสำคัญ
    - ความเป็นมาของจรรยาบรรณครูไทย

    - จรรยาบรรณครูไทยระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539

    - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548

    - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550
    - แบบทดสอบ
+ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
    - คุณธรรม
    - จริยธรรม
    - ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมกับจริยธรรม

    - หลักคุณธรรมที่ความรู้และนำมาประพฤติปฏิบัติ

    - ค่านิยม
    - ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    - แบบทดสอบ
+ สมรรถนะวิชาชีพ
    - ที่มาของสมรรถนะ
    - ความหมายของสมรรถนะ
    - สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    - รายละเอียดและคำอธิบายสมรรถนะครู

    - สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

    - แบบทดสอบ
+ ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ

    - สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา
        > มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

        > มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

        > มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

        > มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

        > มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา

        > มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

        > มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

        > มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

        > มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

    - แบบทดสอบความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู

        > แบบทดสอบชุดที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

        > แบบทดสอบชุดที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

        > แบบทดสอบชุดที่ 3 การจัดการเรียนรู้

        > แบบทดสอบชุดที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

        > แบบทดสอบชุดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา

        > แบบทดสอบชุดที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

        > แบบทดสอบชุดที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

        > แบบทดสอบชุดที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

        > แบบทดสอบชุดที่ 9 ความเป็นครู

    - ภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอบ

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 865-034920-5 เล่มละ  499.- (รวมค่าจัดส่ง)
ธ.กรุงเทพ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์  นายวชิรวิทย์ พาแก้ว
ประเภทออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 0898912040
ติดต่อทางเมล์ที่  jiranatpooh@hotmail.com
6/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใบประกอบวิชาชีพให้ครูเอกชนทำค่าตอบแทนก็ไม่ได้เหมือนครูรัฐบาลเลยแล้วจะทำไปทำไม
ไม่ได้เรียนสายครูมาแต่อยากเป็นครูต้องทำอย่างไร
คุณคิดอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่า ป. วิชาชีพครูเป็นศูนย์รวมของคนไม่มีที่ไป
มีใครจะสอบบรรจุครูผู้ช่วย เดือนเมษานี้บ้างค่ะเปิดสอบทั่วประเทศโอกาสดีค่ะ
อยากเป็นครูสอนภาษาไทย ข้อสอบที่จะสอบเข้าส่วนใหญ่เป็นข้อสอบเเบบไหน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู