หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มีเลขโดดอยู่ 10 ตัว คือ 0-9 ต้องการสร้างเป็นจำนวนคู่บวก ซึ่งมี 3 หลัก จะมีทั้งหมดกี่จำนวน
คณิตศาสตร์ 23/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
คิดทีละหลัก แล้วก็แยกกรณี

กรณีแรก คือ หลักหน่วยเป็น 2 , 4 , 6 , 8
หลักหน่วยเลือกได้ 4 วิธี คือ 2,4,6,8 เพราะต้องการเป็นจำนวนคู่
หลักร้อยเลือกได้ 8 วิธี คือ เลขคู่ที่เหลืออีก3ตัว ,1,3,5,7,9  (ไม่นับศูนย์ เพราะหลักร้อยไม่มีใครเค้าเขียน 0 กัน)
หลักสิบเลือกได้ 8 วิธี คือ เลขที่เหลืออีก7ตัว , 0
จำนวนวิธี = 4*8*8 = 256 วิธี

กรณีสอง คือ หลักหน่วยเป็น 0
หลักหน่วยเลือกได้ 1 วิธี คือ 0
หลักร้อยเลือกได้ 9 วิธี คือ 1,2,3,4,5,6,7,8,9  
หลักสิบเลือกได้ 8 วิธี คือ เลขที่เหลืออีก8ตัว
จำนวนวิธี = 1*9*8 = 72 วิธี

รวมจำนวนวิธีทั้งหมด = 256 + 72 = 328 วิธี
23/5/55 โพสต์โดย ทำกันได้ลงคอ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มีจำนวนเต็มบวกสี่หลักทั้งหมดกี่จำนวน ที่มีผลคูณของเลขโดดทั้งสี่ตัวเป็นจำนวนเฉพาะ
ตั้งแต่ 1-2010 มีจำนวนกี่จำนวนที่ผลรวมเลขโดด หารด้วย 5 ลงตััว
เลขโดด ที่มีค่ามากที่สุด !
คณิต
ผลบวกของของจำนวนคี่1,3,5,7,9.......999 ลบ กับ ผลบวกของจำนวนคู่ 2,4,6,8,10........1,000 ได้คำตอบเท่าไรค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู