หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีการทำบัตรประชาชน
กฏหมาย | การเงิน | อินเทอร์เน็ต | การลงทุน | เศรษฐกิจ 2/1/53 โพสต์โดย 31453
คำตอบ
1 จาก 24
ต้องมีวิธีด้วยเหรอจ้ะ

แต่ล่าสุดเค้าให้เอาทะเบียนบ้านไปด้วยนะ
แล้วเค้าอนุญาตให้ยิ้มได้แล้วด้วย

ขอให้มีความสุขครับ:-)
2/1/53 โพสต์โดย banchongs
2 จาก 24
ก็เตรียมเอกสารทะเบียนบ้านไปที่เขตของเรานะครับ
2/1/53 โพสต์โดย จ๊าบจ๊าบ
3 จาก 24
สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคือ คุณจะต้องใหญ่ก่อน เอ้ยโตก่อน หมายถึงอายุ 15 ปีแล้วนั่นเองอ่ะนะ ไม่งั้นเขาไม่ทำให้นะครับพี่น้อง
2/1/53 โพสต์โดย Lสี่EวLLดก
4 จาก 24
การทำบัตรประชาชน

การทำบัตรประชาชน

หลักฐานที่นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สูติบัตรหรือหลักฐานอื่นที่มีรูปถ่าย
ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ หรือ สำเนาทะเบียนนักเรียน หนังสือเดินทาง ฯลฯ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับ ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน
3. หากไม่มีหลักฐานตาม (ข้อ 2.) ให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไปรับรองด้วย
4. กรณีบิดาและมารดา เป็นบุคคลต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าว ของบิดาและมารดามาแสดงด้วย

ทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ ต้องทำบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุครบ 15 บริบูรณ์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากพ้นกำหนด จะเสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท
กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
บัตรมีอายุใช้ได้ 6 ปี เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ ให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท
การนับวันบัตรหมดอายุ กรณีขอทำบัตรก่อนบัตรเดิมจะหมดอายุ หากผู้ถือบัตรประสงค์จะขอทำบัตรใหม่ก่อนบัตรเดิมหมดอายุ ก็สามารถทำได้ภายใน 60 วัน โดยให้ถือเอาวันครบรอบวันเกิดเป็นเกณฑ์ ไม่ว่าจะระบุในบัตรไว้แล้วว่าบัตรหมดอายุวันใดก็ตาม
กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย เมื่อบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย ให้แจ้การหายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักทะเบียน ที่จะทำบัตรใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหายหรือถูกทำลาย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด หากพ้นกำหนด จะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท
กรณีบัตรเดิมชำรุด
หากบัตรเดิมชำรุด เช่นไฟไหม้บางส่วน หรือเปียกน้ำจนเลอะเลือน ให้เปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับวันที่บัตรเดิมชำรุดโดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด หากพ้นกำหนด จะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท
กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนสกุล
หากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนทั้งชื่อตัว และชื่อสกุล ให้เปลี่ยนบัตรใหม่ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด หากพ้นกำหนด จะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำบัตร
ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ข้าราชการ พระภิกษุ สามเณร ฯลฯ หากมีความประสงค์จะทำบัตร ก็สามารถทำได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด
กรณีพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้น
ผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 6 เมื่อพ้นสภาพการได้รับการยกเว้นแล้ว ต้องทำบัตร ฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียม หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท
โทษขอการไม่พกบัตรหรือนำบัตรของคนอื่นไปใช้
กฎหมายกำหนดให้พกพาบัตรประจำตัวประชาชน ติดตัวอยู่เสมอ หากไม่สามารถแสดงบัตร ฯ เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจบัตร จะต้องถูกปรับไม่เกิน 200 บาท
การเสียค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตร
กรณีที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่ การทำบัตรครั้งแรก การทำบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอายุ การทำบัตรกรณีพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้น และการทำบัตรกรณีได้สัญชาติไทย
กรณีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่ บัตรหาย บัตรถูกทำลาย บัตรชำรุด ชื่อสกุล ย้ายที่อยู่ และบุคคลที่ได้รับการยกเว้น แต่ประสงค์จะขอทำบัตร โดยเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท
การเสียค่าธรรมเนียมไม่เกี่ยวกับการเสียค่าปรับ การปรับเป็นผลการจากกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้
การขอคัดสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร
เอกสารรายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน มีการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 12 – 18 ปี ผู้ที่ประสงค์ จะขอคัดสำเนารายการต่าง ๆ สามารถยื่นคำร้องขอคัดได้ที่
1. ที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. สำนักทะเบียนอำเภอ / กิ่งอำเภอ / เทศบาล / สำนักทะเบียน เขตใน กทม. ที่ให้บริการจัดทำบัตร ทุกแห่งทั่วประเทศ
23/7/53 โพสต์โดย ทำใไห้ผมยาวเร็วๆๆยังไงอะคับ
5 จาก 24
ถามเพิ่มหน่อยครับ..ช่วงนี้ บัตร..สมาร์ทการ์ด หมดหรอครับ..  ผมรอบัตรมา 5 จะหกเดือนแล้วครับ..นี้ต้องรออีก.. ถึง  5 มี.ค. 2554 ผมถึงได้บัตร..

ช่วงแรก ตอนไปทำ 5 ก.ค. 2553  วันไปรับ บัตร 2 พ.ย. 2553  พอไป ก็ต่อบัตรเหลืองให้.. รออีกรอบ..คือ  5 มี.ค. 2554  

ถาม ประเทศไทยมันจน ขนาดมีไม่ เงินซื้อบัตรมาทำบัตรประชาทำให้ เราเลยหรอ.?   คือโมโห..อะครับ.. นานเกิน..เวอร์มาก..  รวมเวลาที่ผมรอบัตร..

8 เดือน จะ.. 9 เดือนแล้วอ่ะ..  วัยรุ่นเกิน..เซ้งจิตฉิบหาย..
9/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 24
หมดอายุมาเกือบปีแล้วอ่ะ มั่ยทันด้ายดู มัวแต่ทำงาน จาเปนรัยมั้ย โดนปรับเท่าไหร่ แล้วตอนนี้ก้อมั่ยด้ายอยู่บ้านที่ตามทะเบียนบ้านอ่ะ จะทำทีเขตนี้เรยด้ายมั้ย...
8/12/53 โพสต์โดย Carto_On
7 จาก 24
ผมไม่ทราบว่ารัฐบาลนี้ มันมีแผนอะไรเกี่ยวกับการทำบัตรประชาชน หรือว่ามันจะเอาไว้มั่วเวลาพวกมันเลือกตั้ง
ไอ้พวกนี้มีแผนชั่วร้ายกาจนัก มันเป็นความคิดที่แสนเหี....เลวทราม
13/12/53 โพสต์โดย LIMCAT ซื้อได้ไหน
8 จาก 24
เห็นด้วยค่ะ มันคงถ่วงเวลาเรื่องบัตรจริง เอาไว้ให้พวกมันได้สวมบัตรผีไปลงคะแนน บัตรจริงเรากว่าจะได้ก็หลังสงกรานต์ 54 แต่มันจะยุบสภาฯ ก่อนสงกรานต์
15/12/53 โพสต์โดย Erikah
9 จาก 24
ก็เห็นทางเน็ตบอกว่าใกล้ได้แล้วตอนกุมภานี้ ว่ารัฐบาลตกลงแบ่งงบกานได้แล้ว

ที่หนัยได้โกหกหรอนี่ นี่ดันบัตรหาไม่เจอแถมหมดอายุก่อนวันเกิดตัวเองด้วย

คุณแม่ทำตั้งแต่ปีที่แล้ว นัดมาสี่ห้าเดือนได้หล่ะกว่าจะได้ตอนหนัยหล่ะนี่

แล้วเวลาไปเท่วนี่เอาบัตรเหลืองโชว์ได้หรือเปล่าเนอะ เห็นแล้วปวดหัวตรึบเหมือนกานแป่ว
28/1/54 โพสต์โดย ปาปิรันย่า นางมารมาเฟีย
10 จาก 24
มันมีปัญหาตรงที่การสอบราคาซื้อ  บัตรสมาร์ทการ์ด  เพราะมีเรื่องที่เป็นการผิดวินัยในการจัดซื้อ  เนื่องมาจากเรื่องนี้ยังอยู่ในช่วงสอบสวน ซึ่งก็ใช้ระยะเวลานานมาก ในขณะนี้ยังไม่สามารถจัดซื้อได้  ทางทะเบียนราษฎร์ท้้องถิ่นทั่วไทย  ก็ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มจากส่วนกลางเลยว่าจะได้บัตรสมาร์ทการ์ดวันไหน ประชาชนมาทำบัตรก็ได้แต่บอกผลัดไปตามเคย  เหตุนี้ ประชาชนคงต้องถือบัตรเหลือง ขนาด A4  ไปอีกนานแน่ๆ จ๊ะ
8/2/54 โพสต์โดย คิดขวางโลก 8
11 จาก 24
เด๋วนี้เด็กอายุ15ไปทำบัตรต้องเอมพ่อหรือแม่ไปด้วยรึไกลนะกลับก้อลำบาก
21/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 24
ทาม ไม เรา ต้อง ทาม บัตร ประ จำ ตัว ประ ชาชนด้วย กรา ฟ

ผม ไม่ อยาก ทาม เลย

เเง ๆๆ

ขี้ เกียจ ปาย ทาม ง่ะ

555+++++++5555+++
21/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 24
ไอ้ ที่ มุง ตาย เเน่ ไอ้ สัส
21/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 24
ทาม ไม ไม่ เข้า จาย กัล บ้า ง ว่า เรา รัก เทอ มา ก เเค่ ไหน

จาก

เด็กสระหลวงนรสิงห์
21/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 24
555+ ทาม เปง เเว้ ว โว้ย
21/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 24
ใคร เล่น เกมส์ เทล์ บ้า ง อ่ะ คราฟ

รับ เเรก รหัส นะ

สน ซิบ

ๆๆ  

555+555+555+
21/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 24
กฎหมายใหม่เขามีการทำบัตรประชาชนตั้งแต่7ปีเเล้วครับ
7/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 24
แล้วการทำบัตรประชาชนคนที่เพิ่งอายุ 15 ปี นี่เค้าต้องเอาใบเกิด ตัวจริงไปปล่าว?? เรามีสำเนาอ่ะ แล้วถ้าเราเกิดวันที่29 เราไปทำวันที่29ได้เลยใช่ไหม
15/5/55 โพสต์โดย lot liz
19 จาก 24
ในการทำบัตรที่อำเภอเค้าบอกว่า ต้องเอาใบปพ.05ไปด้วย

เอาเอกสารปพ.อื่นไปแทนได้ป่ะค่ะ??
12/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
20 จาก 24
เราเล่นเทล
26/9/55 โพสต์โดย aeiw12
21 จาก 24
โหผมเลยมา 3เดือนได้ เสียค่าปรับกี่บาทเนีย
24/11/55 โพสต์โดย ์No Breath Pack
22 จาก 24
ไปทำบัตรประชนมา ปรากฏว่า รอยนิ้วมือลบ ทางเขตบอกว่า ต้องหาคนมารับรอง
- คนรับรองต้องเป็นไคร
- คนรับรองต้องไปเซ็นที่ เขตด้วยหรือไม่
-คนรับรองต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
9/5/56 โพสต์โดย สาวนุ้ย
23 จาก 24
กรณีเด็กเป็นลูกครึ่งและแม่เป็นคนไทย จะขอทำหนังสือเดินทางไทยได้มั๊ย
27/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
24 จาก 24
อครชฏ กุลลานนา
3/1/57 โพสต์โดย ตัวเอง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การขอทำบัตรประชาชนครั้งแรกทำแบบออนไลน์ได้ไหม
อาทิตย์นี้ ต้องพาเด็กไปทำบัตรประชาชนเหรอ
วิธีเปรียบเทียบปรับ
ทำไงดีคับผมไม่มีหลักฐานพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่เด็กๆคับผมอยากมีบัตรประชาชนคับๆพอจามีวิธีทำไหมคับๆ
3 กรฎา .... ขอเชิญประชาชน ชาวไทยไปเลือกตั้ง กันนะคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู