หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมคืออะไร
สุขภาพ 19/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 5
อยากตอบคำถามของท่านเป็นอย่างยิ่งครับ ถ้าท่านไม่ใช่แค่เพียง "ผู้แวะมาเยี่ยม" แล้วทิ้งคำถามไว้เฉยๆ...


กรุณาล็อกอินด้วย Username ของ Gmail ของท่าน เพื่อแสดงตัวตน ในบอร์ด "กูรู"


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันนะครับ ....
19/11/51 โพสต์โดย mrsavebook
2 จาก 5
มีสมาชิก "กูรู" อีกหลายท่านพร้อมที่จะตอบคำถามของท่าน
แต่ได้โปรด สมัครสมาชิก แล้ว login เพื่อเข้ามาถามจะเหมาะสมกว่าครับ
19/11/51 โพสต์โดย maddog
3 จาก 5
สิ่งแวดล้อม
คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน น้ำ อากาศ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม
19/11/51 โพสต์โดย Miscellanous
4 จาก 5
เป็นคำถามที่ดีมากมีประโยชน์ต่อผู้เข้ามาอ่านจริง และ

อยากตอบคำถามของท่านเป็นอย่างยิ่งครับ ถ้าท่านไม่ใช่แค่เพียง "ผู้แวะมาเยี่ยม" แล้วทิ้งคำถามไว้เฉยๆ...


กรุณาล็อกอินด้วย Username ของ Gmail ของท่าน เพื่อแสดงตัวตน ในบอร์ด "กูรู"


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันนะครับ ..
20/11/51 โพสต์โดย sam2551
5 จาก 5
สุขภาพ คือ สภาวะร่างกายของแต่ละบุคคลที่พึงปฏิบัติต่อตนเองเพื่อทำให้ตัวเองดูดีและเเข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงการอุปโภค-บริโภคสิ่งต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งที่อยู่รอบกายของเราทุกคนหรือที่เรียกว่าธรรมชาติที่มีทั้งข้อดี-ข้อเสียในตัวเองและสิ่งที่มนุษย์กระทำให้โทษแก่สิ่งแวดล้อมและมลพิษทั้งหลาย ๆ อย่าง...
20/11/51 โพสต์โดย okaka 18
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สิ่งแวดล้อมมีผลต่อสิ่งมีชีวิต อย่างไร
รบกวนปรึกษาปัญหาสุขภาพหน่อยค่ะ
การทำให้สุขภาพแข็งแรง ขึ้นอยู่กับอะไร
นิยามของคำว่า บุคลิกภาพ มีอะไรบ้าง
อยากสวย ให้เริ่มจากสุขภาพภายใน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู