หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
DUE DILIGENCE คืออะไร ใครรู้บ้างช่วยตอบที
การบัญชี | EMBA | ธุรกิจ | สังคม 11/11/53 โพสต์โดย batman9294
คำตอบ
1 จาก 1
การศึกษารายละเอียดของบริษัททั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและการจัดการต่าง ๆ เพื่อสามารถวิเคราะห์ได้ว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีสิ่งใดบ้างที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีคุณสมบัติที่พร้อมสำหรับการเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยประชาชน  ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลในทางลบทั้งต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เองและผู้ลงทุนรายย่อยเมื่อบริษัทระดมทุนไปแล้ว

โดยจะศึกษา4 เรื่องหลัก คือ โครงสร้างการถือหุ้น การทำรายการระหว่างกัน ระบบการควบคุมภายใน และงบการเงิน
11/11/53 โพสต์โดย ฮิมาวาริ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยแปลทีค่ะ
ช่วยแปลให้ทีครับ 2ข้อ
ช่วยแปลconversationเป็นภาษาไทยทีค่ะ
ช่วยแปลประโยคภาษาอังกฤษนี้ให้ทีครับ
ช่วยเขียนที่อยู่ผมให้เป็นภาษาอังกฤษทีครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู