หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แบบทดสอบเรื่องปฎิกิริยาเคมี
ช่วยหน่อยน๊ะค๊า...คือ อาจารย์สั่งให้ทำ แบบทดสอบเรื่อง ปฎิกิริยาเคมี  ที่มันเป็นตัวเลือกให้เลือกตอบ อ๊ะค๊ะ
หัวข้อที่ให้เลือก มี
- การเกิดปฎิกิริยาเคมี  
- สมการปฎิกิริยาเคมี  
- ปฎิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันละผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สารเคมีในชีวิตประจำวัน
- อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
20-.30 ข้อ อ๊ะค๊ะ
ช่วยหน่อยน๊าค่ะ คนละ ข้อ 2 ข้อ ก้ยังดีค๊า
ขอบคุนล่วงหน้าค๊า...
31/7/53 โพสต์โดย Bz.
คำตอบ
1 จาก 1
1. ข้อความใดถูกต้องสำหรับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
โมเลกุลมีพลังงานจลน์สูงกว่าค่าพลังงานกระตุ้นเมื่อชนกันแล้วจะเกิดเป็นผลผลิตทุกครั้ง
บางปฏิกิริยาความเข้มข้นของสารตั้งต้นไม่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
อัตราการเกิดปฏิกิริยาคืออัตราการชนของโมเลกุลสารตั้งต้น
อัตราการเกิดปฏิกิริยาของปฏิกิริยาดูดความร้อนจะช้าลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น

2. พลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา A+B ----> 2C คือ 250 kg/mol และ
พลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา 2C---->A+B คือ 220 kg/mol ดังนั้นปฏิกิริยาของ A+B---->2C เป็นปฏิกิริยา
ดูดความร้อน 30 kg/mol
คายความร้อน 30 kg/mol
ดูดความร้อน 250 kg/mol
คายความร้อน 250 kg/mol


3. การทดลองในข้อใด ที่มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุดที่อุณหภูมิเดียวกัน
ใส่แผ่นสังกะสี 1 ชิ้น หนัก 1 กรัมลงในกรด HCl 0.1 mol/L
ใส่สังกะสีผงละเอียดหนัก 1 ชิ้น หนัก 1 กรัมลงในกรด HCl 0.2 mol/L
ใส่แผ่นสังกะสี 2 ชิ้น หนัก 0.5 กรัมลงในกรด HCl 0.2 mol/L
ใส่สังกะสีผงละเอียดหนัก 1 ชิ้น หนัก 1 กรัมลงในกรด HCl 0.1 mol/L


4. ปฏิกิริยา A ------> B มี Ea ไปข้างหน้า = 150 ย้อนกลับ = 120 จงหา  ของปฏิกิริยา B -------> A และเป็นดูดหรือคายความร้อน
 = 270 คายความร้อน
= 270 ดูดความร้อน
 = 30 คายความร้อน
 = 30 ดูดความร้อน


5. จากปฏกิริยาเคมี 2A + B ---> 1/2 C + D อัตราการเกิดปฏิกิริยานี้เท่ากับข้อใด
อัตราการลดลงของ A = 4 เท่าของอัตราการเกิดของ C
อัตราการลดลงของ B = 2 เท่าของอัตราการลดลงของ A
อัตราการลดของ B = 1/2 เท่าของอัตราการเกิดของ C
อัตราการลดลงของ A = อัตราการเกิดของ D


6. ปฏิกิริยาเติมก๊าซไฮโดรเจนแก่สารอินทรีย์แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าไม่เติมผงนิกเกิลลงไปในปฏิกิริยา และเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาแล้วจะได้นิกเกิลเหมือนเดิม ผงนิกเกิลมีผลต่อปฏิกิริยาอย่างไร
ลดพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา
เพิ่มความสามารถในการผสมเป็นเนื้อเดียวกันของสารที่ทำปฏิกิริยา
เพิ่มพลังงานจลน์ให้แก่โมเลกุลของสารตั้งต้น
ทำให้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นเพิ่มขึ้น จึงมีการชนกันมากขึ้น


7. เมื่อนำสารละลายแอมโมเนียมาใส่ในขวดรูปชมพู่ เขย่าเล็กน้อย แล้วนำลวดพลาตินัมที่อุ่นให้ร้อนหย่อนลงไปในขวดเหนือระดับของเหลว พบว่าลวดพลาตินัมร้อนแดงขึ้น ข้อสรุปผลการทดลองนี้ข้อใดถูกต้อง
1.แอมโมเนียถูกออกซิไดส์โดยออกซิเจนในอากาศ
2.ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน
3.ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน
4.ลวดพลาตินัมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ก และ ง
ก ค และ ง
ก และ ข
ก ข และ ง


8. Catalyst ไม่มีผลต่อข้อใดต่อไปนี้
วิธีดำเนินไปของปฏิกิริยา
ค่าความร้อนที่ดูดหรือคายของปฏิกิริยา
ค่า Ea ของปฏิกิริยา
อัตราการเกิดปฏิกิริยา


9. การทดลองในข้อใด ที่มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุดที่อุณหภูมิเดียวกัน
ใส่แผ่นสังกะสี 1 ชิ้น หนัก 1 กรัมลงในกรด HCl 0.1 mol/L
ใส่สังกะสีผงละเอียดหนัก 1 ชิ้น หนัก 1 กรัมลงในกรด HCl 0.2 mol/L
ใส่แผ่นสังกะสี 2 ชิ้น หนัก 0.5 กรัมลงในกรด HCl 0.2 mol/L
ใส่สังกะสีผงละเอียดหนัก 1 ชิ้น หนัก 1 กรัมลงในกรด HCl 0.1 mol/L


10. ปฏิกิริยา A + 2B ---------> D เกิดจากปฏิกิริยา 2 ขั้น
ขั้นที่ 1 A + B ----------> C มีค่า Ea = 50
ขั้นที่ 2 C + B ----------> D มีค่า Ea = 30
ขั้นใดจะเป็นขั้นกำหนดอัตราเร็วของปฏิกิริยา เพราะอะไร
A + B ----------> C เพราะปฏิกิริยานี้เกิดช้า จึงเป็นขั้นกำหนดอัตราเร็วของปฏิกิริยา
C + B ----------> D เพราะปฏิกิริยานี้เกิดเร็ว จึงเป็นขั้นกำหนดอัตราเร็วของปฏิกิริยา
C + B ----------> D เพราะปฏิกิริยานี้เกิดช้า จึงเป็นขั้นกำหนดอัตราเร็วของปฏิกิริยา
A + B ----------> C เพราะปฏิกิริยานี้เกิดเร็ว จึงเป็นขั้นกำหนดอัตราเร็วของปฏิกิริยา

ผมช่วยแค่นี้แหละนะ
รอเพื่อนๆ ท่านอื่นบ้าง
31/7/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การที่เรียกว่ากาซเฉื่อย แสดงว่ามันไม่อาจเข้าทำปฏิกริยาเคมีใช่หรือไม่
ปฎิกิริยาเคมีก่อให้เกิดผลเสียต่อสถาวะแวดล้อม นักเีรียนคิดว่าเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น
.•:*´¨`*:•.ธาตุทางเคมีที่ชื่อว่าMan.•:*´¨`*:•.
บทความรู้ : เคมี ; การทดสอบเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนได้เริ่มขึ้นแล้ว
เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู