หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากได้ตารางเทียบขนาดลวดสายไฟฟ้าอ่ะค่ะ
อยากได้ตารางเทียบขนาดลวดสายไฟฟ้าอ่ะค่ะ แล้วก็วิธีคำนวณหาค่าทานกระแสถ้าเกิดใช้เป็นฟิวส์

มีใครพอจะทราบบ้างไหม๊ค่ะ เนื่องจากจะต้องส่งอาจารย์ค่ะ
วิศวะไฟฟ้า | วิศวกรรมศาสตร์ 3/7/52 โพสต์โดย zinepunkko
คำตอบ
1 จาก 4
ต้องลองดูหนังสือมาตราฐานไฟฟ้า สิครับเพราะสายแต่ขนาดจะมีอัตราทนกระแส โดยให้ค่ากระแสที่สายสูงกว่าค่ากระแสที่ฟิวส์เพราะเปลื่ยนฟิวส์ง่ายกว่าเปลื่ยนสายไฟ นะครับ
3/7/52 โพสต์โดย vee_ku
2 จาก 4
..
         มาตรฐานสายไฟ มี 2 อย่าง AWG (Amarican Wire gauges) & SWG (Standard Wire Gauges)
เอาแบบไหน และสนใจจุดไหน มีตัวเลขมากมาย เส้นผ่าศูนย์กลาง พื้นที่ เป็น ตารางมิล ตารางนิ้ว Circ.
Mils, Ohm/ft,/meter, ฯลฯ


ตารางค่าความต้านทานของลวดทองแดงเบอร์ต่างๆ

AWG  |  Feet/Ohm | Ohms/100ft | Ampacity* | mm^2 | Meters/Ohm | Ohms/100M

 10          490.2            .204              30         2.588        149.5             .669
 12          308.7            .324              20         2.053         94.1              1.06
 14         193.8             .516             15          1.628         59.1              1.69
 16         122.3             .818             10          1.291         37.3              2.68
 18          76.8              1.30              5           1.024         23.4              4.27
 20          48.1              2.08             3.3         0.812         14.7              6.82
 22          30.3              3.30             2.1         0.644         9.24             10.8
 24          19.1              5.24             1.3         0.511         5.82             17.2
 26          12.0              8.32             0.8         0.405         3.66             27.3
 28          7.55             13.2              0.5         0.321         2.30             43.4


*  ถ้าใช้ตารางที่ 3 คำนวณ สามารถใช้สูตรได้ดังนี้ *

แรงดัน  =  ค่าสัมประสิทธิ์ในตาราง  x  กระแสที่ใช้  x  ระยะทาง
                                              1000

ตัวอย่าง  ระบบไฟฟ้า  380 V 3 เฟส 4 สาย  ใช้สายไฟฟ้าขนาด  70 mm2 เดินในท่อโลหะเป็นระยะทาง  
            120  เมตร  Load  ใช้กระแสไฟฟ้า  85 A  จงหาค่าแรงดันที่ตกที่เกิดขึ้นในสาย

จากตารางค่าแรงดันตกสูงสุด
    สาย 70mm2 เดินในท่อมีแรงดันตก  =  0.59 mV/A/m
                                         แรงดันตก =  (0.59 x 120 x 85) / 1000

สายไฟฟ้าขนาด  70mm2 ระยะทาง  120  เมตร  จะมีแรงดันลด  = 6.018 V

ตัวอย่าง  ระบบไฟฟ้า  380 V สายไฟตามตารางเดินท่อโลหะเป็นระยะทาง 150 เมตร Load ใช้กระแสไฟฟ้า
            จำนวน  90 A  จะต้องใช้สายไฟฟ้าขนาดเท่าใด  โดยจำกัดให้แรงดันตกไม่เกิน  2%

จากโจทย์ที่กำหนดไว้แรงดันตก   =  (2 x 380) / 100
ต้องไม่เกิน                                =  7.6 V
                                              =  7.6  x  1000 / 90 x 150
                                              =  0.56  mV / A / m

จากตาราง
         เลือกใช้ขนาดสายไฟ  70mm2 เดินในท่อโลหะเนื่องจากเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับที่คำนวณไว้ซึ่งมี
ค่าแรงดันตก สูงสุด 0.56 mV /A/m หรือ = 0.56 x 90 x 150 / 1000 ใช้สายไฟขนาด  70 mm2  ระยะทาง
150  เมตร  จะมีค่าแรงดันตกทั้งหมด  = 7.96 V
3/7/52 โพสต์โดย Nai Surathai
3 จาก 4
3/7/52 โพสต์โดย Nai Surathai
4 จาก 4
บอกตาราง สาย SWG ที่บอกการทนกระแสหน่อยครับ
4/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แม่เหล็กไฟฟ้า ต่างกันกับแม่เหล็กถาวรอย่างไรครับ
watt ทางแสงต่างจาก watt ทางไฟฟ้าอย่างไร
ทำไหมต้องหุ่มฉนวนที่ลวดสายไฟ
ช่วยตอบหน่อยนะครับ ขอร้อง
ถ้าสายไฟฟ้าแรงสูงมีขนาดเท่ากับสายไฟฟ้าภายในบ้าน จะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู