หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหมายถึง"
การศึกษา 8/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ เอ็มไอเอส (อังกฤษ: management information system - MIS) หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือขั้นตอนที่ช่วยในการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ[1] ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนี้จะมีส่วนครอบคลุมถึง บุคคล เอกสาร เทคโนโลยี และขั้นตอนในการทำงาน เพื่อที่จะแก้ปัญหาทางธุรกิจไม่ว่าทาง ราคา สินค้า บริการ หรือกลยุทธต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะแตกต่างจากระบบสารสนเทศทั่วไป กล่าวคือระบบนี้จะใช้ในการวิเคราะห์ระบบอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้[2] ในทางวิชาการคำว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนี้ถูกใช้ในส่วนของรูปแบบการจัดการข้อมูล เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ หรือ ระบบช่วยในการตัดสินใจ
8/4/55 โพสต์โดย ฐานา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สารสนเทศคืออะไร
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบไปด้วยอะไรบ้าง วิกิพีเดีย
เรียนจบ คณะวิทยาศาสตร์บันฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) แล้วทำงานอะไรได้บ้างครับ
I.S. แปลว่าอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู