หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
" ประชาธิปไตย " คืออะไร???
" ประชาธิปไตย " หมายถึงระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซึ่งเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน คำว่า “ประชาชน” ในที่นี้มิได้หมายความแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น คนร่ำรวย คนยากจน เจ้าของที่ดิน คนงาน หรือชาวนา เท่านั้น แต่หมายถึง ปวงชนทั้งชาติ ไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนอย่างไร หรือประกอบอาชีพใดก็ตาม ปวงชนเหล่านี้ย่อมมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการปกครองประเทศร่วมกันและอย่างเสมอภาคกัน

               ในระบอบประชาธิปไตย ถือความเห็นของปวงชนฝ่ายข้างมากเป็นเกณฑ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ในขณะเดียวกันสิทธิของปวงชนฝ่ายข้างน้อย ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ทั้งความเห็นฝ่ายข้างมากนั้น จะต้องเป็นความเห็นที่กอปรด้วยเหตุผล และเป็นธรรมด้วย

               เมื่อพิจารณาใน แง่ของศีลธรรมแล้ว จะเห็นได้แจ่มแจ้งว่า ระบอบประชาธิปไตยนี้ มีหลักการที่มีรากฐานสืบเนื่องมาจากศีลธรรมอย่างแท้จริง กล่าวคือ ระบอบประชาธิปไตยเคารพในความเป็นธรรม (Justice) เหตุผล (reason) เมตตาธรรม (compassion) ความศรัทธาในมนุษยชาติ (faith in man) และความเคารพในเกียรติภูมิแห่งมนุษยชน (human dignity)

               เหตุผลสำคัญในเชิงการเมือง ของการจัดให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีสองประการคือ

               ประการแรก : ระบอบการปกครองนี้ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนมีเสียงในการปกครองประเทศโดยทั่วหน้ากัน บุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลประเภทใด เมื่อร่วมกันทั้งชาติ ย่อมตัดสินใจได้ดีกว่าบุคคลเพียงคนเดียว หรือกลุ่มเดียวเท่านั้น และ

               ประการที่สอง : ปวงชนทั้งชาตินั้นเอง ควรจะมีสิทธิที่จะเลือกผู้ที่จะมาปกครองตน และมาบริหารราชการแผ่นดินเพื่อผลประโยชน์ของปวงชน ไม่มีผู้อื่นใดเหมาะสม ที่จะเลือกผู้บริหารได้ดีกว่าปวงชนนั้นๆเอง
ข้อมูล | ความหมาย | ประชาธิปไตย | katek | การปกครอง 1/4/53 โพสต์โดย katek
คำตอบ
1 จาก 5
ขอบคุณปาล์ม ที่ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยครับ
1/4/53 โพสต์โดย Decepticon
2 จาก 5
ใช่ครับ บางคนชอบพูดว่า  ให้คนโง่เลือกมาได้ไงถึงจะได้เสียงมากกว่าแต่มาจากคนโง่  ไม่ยอมเว้ย


อ่าว ... แล้วคนโง่ไม่มีสิทธิที่จะเชื่อที่จะใช้สิทธิของตนเลือกใครสักคนมาเป็นผู้นำของเขาหรอกเหรอครับ


เฮ้อ
1/4/53 โพสต์โดย หยกจ้า
3 จาก 5
พอนึกอยากจะมีสาระ
ก็แปลงร่างกะทันหันจังนะ
1/4/53 โพสต์โดย Guru Gallery
4 จาก 5
ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ที่นำมาบอกนะคะ
1/4/53 โพสต์โดย ปรายฟ้า มก
5 จาก 5
สวัสดีครับคุณปาล์ม.......
       ผมก็เรื่อยๆครับ ช่วงนี้งานเข้าเยอะน่ะครับ อาจไม่ค่อยได้เข้ามาซักเท่าไหร่?.....
ยังไงก็จะเข้ามาทักมาทายบ่อยๆนะครับ.........


ขอบคุณสำหรับเรื่องความรู้เรื่อง " ประชาธิปไตย " นะครับ ตอนนี้มีแต่คนอวดรู้ ไม่ค่อยจะสนใจจริงๆซักเท่าไหร่!
2/4/53 โพสต์โดย นาย-สง-กะ-สัย-จัง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประชาธิปไตย โดยประชาชน เพื่อประชาชน ?
การปกครองระบอบประชาธิปไตย กับ คอมมิวนิสต์แตกต่างกันอย่างไร
การปกครองของไทย กับ ของ สหัรัฐแตกต่างกันตรงไหนครับ
ประเทศอะไร ที่มีระบอบปกครองแบบประชาธิปไตย ทีใคร ทีมัน ใครอย่าแตะ
ข้อดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู