หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อนุมานและอุปมานต่างกันอย่างไร
การศึกษา 29/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
อุปมานและอนุมานต่างกันอย่างไร

การอนุมานคือกระบวนการที่เราได้ข้อสรุปโดยใช้หลักตรรกศาสตร์อ้างอิงมาจากข้อเท็จจริงทั่วไป มีประโยชน์เพราะไม่ต้องเก็บข้อมูลจากทั้งหมด เชื่อถือได้แต่ไม่ได้ทั้งหมด ต้องมี ณ ระดับความเชื่อมั่น (ไม่ต่ำกว่า95%)

การอุปมาน คือกระบวนการที่เราสังเกตได้จากเหตุการณ์จริง และนำข้อมูลมาใช้ในการสรุปผล
ซึ่ง ทั้ง 2 แบบนี้จะต่างกันตรงการตั้งสมมติฐาน
29/6/55 โพสต์โดย เด็กแม่กลอง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปรัชญาการบริหารธุรกิจ คืออะไรคะ??? และปรัชญาการบริหารธุรกิจของคนเอเชียแตกต่างจากคนตะวันตกอย่างไร ใครมีข้อมูลช่วยด้วยคะ
คุณคิดอย่างไร กับเรื่องจิตใต้สำนึก
คุณมีวิธีจินตนาการ หน้าตาของเพื่อนที่รู้จักกันในโลกออนไลน์อย่างไร?
สมมติฐานเกี่ยวกับแรงดันอากาศ
ความแตกต่าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู