หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรมไทยของภาคใต้(ท้องถิ่น)
เรื่องการเเพทย์  อาหารการกิน    ของใช้    การละเล่น (เฉพาะจ.ยะลาคะ)ขอประวัติความเป็นมาพร้อมความสำคัญ
วัฒนธรรม | การศึกษา | ข้อมูล | ประวัติศาสตร์ 20/12/55 โพสต์โดย lu'luch
คำตอบ
1 จาก 3
......
23/12/55 โพสต์โดย กูรู ยังไม่มีชื่อเล่น
2 จาก 3
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการพัฒนา การปรับตัว ปรับวิถีชีวิตของคนในภาคใต้ที่ประกอบด้วยคนไทยและอีกหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันในคาบสมุทรมีคนมาเลย์ คนจีน และคนที่มาจากอินเดียฝ่ายใต้ แต่กลุ่มชนที่มีจำนวนมากที่สุดคือ ไทยสยาม โดยสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นแหลมทอง มีทะเลกว้างใหญ่ขนาบอยู่ทั้งสองข้าง มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งในทะเล และบนแผ่นดิน อันล้วนเป็นเขตมรสุมใกล้เส้นศูนย์สูตร มีผู้คนหลายชาติ หลายภาษา หลายวัฒนธรรมเดินทางมาทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อมาตั้งหลักแหล่ง แสวงหาโภคทรัพย์และทำมาค้าขายเป็นเวลาติดต่อกันยาวนานกว่าพันปี มีการตั้งถิ่นฐานทำมาหากินกันหลายลักษณะ ทั้งบริเวณชายทะเล ที่ราบระหว่างชายทะเลกับเทือกเขา หลังเขา และตามสายน้ำน้อยใหญ่จำนวนมากที่ไหลจากเทือกเขาลงสู่ทะเลทั้งสองด้าน ภูมิปัญญาของภาคใต้จึงมีความหลากหลาย ทั้งที่ได้พัฒนาการจากการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ หรือคนต่างถิ่นที่พกพามาจากแหล่งอารยธรรมต่างๆ จนหลอมรวมกัน เกิดเป็นภูมิปัญญาประจำถิ่น ซึ่งมีอยู่ในหลายลักษณะ คือ
      ภูมิปัญญาในด้านประเพณีความเชื่อ
      ภูมิปัญญาในด้านศิลปการแสดง
      ภูมิปัญญาในด้านกีฬาการละเล่น
      ภูมิปัญญาในด้านอาหารการกิน
      ภูมิปัญญาในด้านสิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้าน
23/12/55 โพสต์โดย กูรู ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 3
อำเภอเมือง
อำเภอเบตง
อำเภอกรงปีนัง
อำเภอกาบัง
อำเภอธารโต
อำเภอบันนังสตา
อำเภอยะหา
อำเภอรามัน
23/12/55 โพสต์โดย กูรู ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์หมู่บ้าน
ชื่อกลุ่มของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและ ส.ท.มีความสำคัญหรือไม่ อย่างไร
ประเทศอะไรกำเนิดเป็นประเทศแรกของโลก
คนไทยมาจากที่ไหนกันเเน่
ตำเเหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารของสหราชอาณาจักรคือ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู