หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเงินคืออะไร
การศึกษา 13/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 4
13/11/51 โพสต์โดย Peter
2 จาก 4
การเงิน คือการจัดการเกี่ยวกับหน้าที่ของเงิน ค่าของเงิน เงินลงทุน
การเงินธุรกิจ เป็นการศึกษาการจัดการทางการเงิน และการตัดสินใจทางการเงินของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนเงินทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ การจัดหาเงินทุนเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัท และ ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น
การศึกษาจะแบ่งออกเป็นระยะสั้นและระยะยาว ในระยะยาวจะศึกษาว่าควรลงทุนในโครงการใด ควรใช้แหล่งเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นหรือการกู้ยืม และควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ และเมื่อไร ส่วนในระยะสั้นนั้นจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอันได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน และ หนี้สินหมุนเวียนไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพื่อให้การดำเนินงานปรกติของกิจการไม่สะดุด

รอบรู้วิกิพีเดีย
13/11/51 โพสต์โดย Miscellanous
3 จาก 4
เกี่ยวกับเงิน
13/11/51 โพสต์โดย three move
4 จาก 4
ว่าด้วยเรื่องของเงินล้วนๆ
14/11/51 โพสต์โดย jekung
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความรักกับการเงินเกี่ยวกันหรือเปล่า??
ถ้า อยาก ทำงาน ธนาคาร ต้อง เรียน คณะ ไหน .. ??
หนี้ตั้งนอกบัญชีคืออะไร
ธนาคารไทยพาณิชย์คือธนาคารอะไร
real gdp คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู