หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มูลนิธิไทยกรุณาคืออะไร
ปัญหาคาใจ 12/10/54 โพสต์โดย ์No_name
คำตอบ
1 จาก 3
มูลนิธิไทยกรุณา
มูลนิธิไทยกรุณา จัดตั้งมูลนิธิถูกต้องตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
ตามเอกสาร ม.น. ๑​ทะเบียนเลขที่ กท ๑๔๗๗ เมื่อ​วันที่ ๒๔​กันยายน ๒๕๕๒

ข่าวประชาสัมพันธ์
•มูลนิธิไทยกรุณา เปิดทำการเฉพาะวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06:00 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


•สำหรับสมาชิกใหม่ ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
◦สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
◦รูปถ่ายหนึ่งนิ้ว 2 ใบ


•สมาชิกใหม่ต้องมาสมัครด้วยตนเองที่ชมรมคนรักสุขภาพ ในวันทำการของชมรมฯ ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 09:00 น.


•โดยสมาชิกต้องร่วมปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอนของชมรมฯ ซึ่งจะแล้วเสร็จเวลาประมาณ 17.00 น.

ในการสมัครสมาชิกใหม่ จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกปัจจุบันและเมื่อเริ่มเป็นสมาชิกแล้วต้องมาติดต่อกันอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ห้ามขาดพร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของชมรมฯ อย่างเคร่งครัด


•ทางมูลนิธิไทยกรุณามิได้จำหน่ายสมุนไพรใดๆทั้งสิ้น ทั้งที่มูลนิธิและที่อื่นใด


กิจกรรมของมูลนิธิ
สมาชิกชมรมชมรมไทยกรุณา พึงให้การเคารพสถานที่ ซึ่งแม่ชีเมี้ยนและหลวงพ่อนิพนธ์ ได้ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพของทุกคน ด้วยการอยู่ในความสงบ สำรวม และให้เกียรติแก่กันตามสมควร ไม่พูดคุย ส่งเสียงดัง ตลอดจนพึงปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ของชมรม โดยทางชมรมได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพยาบาลแพทย์แผนไทย
2.ฟื้นฟูสมุนไพรให้เป็นทางเลือกในการรักษาสุขภาพ
3.ศึกษาค้นคว้าเรื่องสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับ
4.สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสมุนไพรทุกรูปแบบ
5.เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่นๆ
6.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
หน้าที่ของสมาชิก มูลนิธิไทยกรุณา
1.มีหน้าที่จะต้องปฎิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของมูลนิธฯ โดยเคร่งครัด
2.มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของมูลนิธิฯ โดยเท่าเทียมกัน
3.มีหน้าที่ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกมูลนิธิฯ
◦การพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"
◦ช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะตามจุดที่ได้กำหนดไว้
◦แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
4.สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในหนึ่งเดือน
5.มีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ
Notice
ข้อมูลที่ท่านจะได้รับต่อไปนี้ เป็นการให้ข้อมูลในเบื้องต้นที่เกิดจากการร้องขอ เพื่อจะได้ทราบถึงที่มาที่ไป

เพราะในขณะนี้ได้มีกลุ่มคนหลายหลายกลุ่ม หลากหลายประสบการณ์
ใช้ข้อความสื่อสารกันที่มีทั้งถูกต้อง และไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการพิจารณา
และสามารถศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนได้ที่สถานที่จริง
ในทุกวันพฤหัสบดี และ วันอาทิตย์ เวลา 7.00 – 16.00 น. เท่านั้น

มูลนิธิไทยกรุณา


มูลนิธิไทยกรุณา
ที่ตั้ง: 43 หมู่ 7 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
อีเมล: thaikarunafnd@gmail.com
12/10/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 3
เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับมูลนิธิไทยกรุณา  หลักที่ใช้ในการรักษา ตัวอย่างคนไข้ที่ได้รับการรักษาจากมูลนิธิแล้ว ตลอดจน คำแนะนำที่จะช่วยให้การรักษาได้ผลที่สุด ได้ที่ บล็อก "ศาลาอโรคยา" (http://thaikaruna.blogspot.com/)
29/10/54 โพสต์โดย Numjai
3 จาก 3
.............เสียดาย  ยา ดีๆๆ   แต่กลุ่มคน.......  ได้ครอบครอง

ผมเคยรักษา แต่ คิดแล้วยอมตายดีกว่าที่ไปเป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มคนพวกนี้ .........
25/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คนไมรับผิดชอบ แจ้งตำรวจจับได้ไหม?
กลอนเมตตากรุณา
อยากบริจาคร่างกาย เมื่อเสียชีวิต ให้กับ USA (ไม่ใช่ที่ไทย) ต้องทำไง
สิทธิและเสรีภาพมีความสำคัญอย่างไรบ้างหรอคะ
อะไรเอ่ย สุขขี สุขขัง สุขคารัง สุขคารู? โปรดกรุณาข่วยหาคำตอบให้ด้วย ขอบคุณมาก
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู