หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โมฆะ กับ โมฆียะ ต่างกันอย่างไร
กฏหมาย | การศึกษา | ปัญหาคาใจ 18/2/55 โพสต์โดย pt ch
คำตอบ
1 จาก 2
โมฆะ คือ นิติกรรมใดๆที่กระทำแล้วเปรียบเสมือนไม่ได้ทำมาตั้งแต่ต้น
โมฆียะ คือ นิติกรรมใดๆที่ไม่มีความสมบูรณ์ ซึ่งในภายหลังสามารถเปลี่ยนสถานะได้สองทาง
1. ให้มีผลตามนิติกรรมนั้นๆให้มีความสมบูรณ์ คือการให้สัตยาบัน
2. ปฏิเสธนิติกรรมนั้นๆ คือการบอกล้างให้กลับสู่สถานะเดิม
เช่น ความตาม ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21 ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆ ย่อมได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม มิฉะนั้น ถือว่านิติกรรมดังกล่าวเป็นโมฆียะ ยกเว้น การกระทำที่ผู้เยาว์สามารถกระทำได้เองตาม มาตรา 22 – 25
ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมทราบในภายหลังว่ามีการทำนิติกรรมดังกล่าว ผู้แทนโดยชอบธรรม สามารถให้สัตยาบัน (ยอมรับ) หรือ บอกล้างนิติกรรมที่กระทำไป ให้กลับสู่สถานะเดิมได้
18/2/55 โพสต์โดย guruthailand
2 จาก 2
โมฆะ = บังคับไม่ได้

โมฆียะ = สมบูรณ์บังคับได้เมื่อให้สัตยาบัน จนกว่าจะถูกบอกล้าง = ไม่สมบูรณ์
19/2/55 โพสต์โดย LAWYER_PRO
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มีรถเต่าราคาถูก ผ่อนน้อย ขายให้เด็กอายุ 17ไหมค่ะ ?
การลงลายมือชื่อในจดหมายสำคัญอย่างไร
วันที่ของกรมธรรม์ประกันภัยคืออะไร ค่างกันวันที่ทำสัญญาประกันภัย หรือไม่ อย่างไร
นักบัญชี กับผู้ตรวจสอบต่างกันอย่างไร
ผู้้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ ฟ้องอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู