หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเจริญเติบโตของมนุษย์หมายถึงอะไร
อธิบายความต่างๆด้วยนะคะ
วิทยาศาสตร์ 6/7/53 โพสต์โดย no mo tare
คำตอบ
1 จาก 3
ก้อน่าจะหมายถึง

การพัฒนาการในด้านต่างๆเช่น ความคิด สติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย อ้ะคับ


ความแตกต่างนี่ยังไงอ้ะ??
6/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
2 จาก 3
สมอง  เส้นมากขึ้น
มวล  หนักขึ้น
มั้งนะนะ
6/7/53 โพสต์โดย Nhu_chompoo
3 จาก 3
ตามหลักชีวิตวิทยา การเจริญเติบโต หมายถึงการเพิ่มจำนวนเซลล์ การขยายขนาดของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่ของเซลล์
แต่ว่าของมนุษย์แบบเจาะจงเลยหรือ  อาจจะมีความหมายเพิ่มเติมอีกมั้งคะในแง่ที่เป็นมนุษย์ ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ

อธิบาย

การเพิ่มจำนวนเซล์ล หมายถึง การที่เซลล์ทำการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้น เรื่อย ๆ จากหนึ่งเป็นสอง เป็นสี่ เป็นแปด เป็นต้น
การขยายขนาดของเซลล์ หมายถึง การที่เซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือยาวขึ้น เพิ่มพื้นที่ภายในมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่ของเซลล์หมายถึง การที่เซลล์หนึ่งๆ เปลี่ยนจากชนิดเดิม กลายไปเป็นอีกชนิดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ที่จำเป็น เช่น เซลล์เริ่มต้น เปลี่ยนเป็นเซลล์สมอง เซลล์กล้ามเนื้อ เป็นต้น
11/7/53 โพสต์โดย motdktw
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สัตว์แต่ละชนิด มีการเจริญเติบโตตลอดชั่วอายุของสัตว์หรือไม่
เกณการเจริญเติบโตประกอบด้วย
ทำไมวัยผู้ใหญ่แล้วถึงหยุดการเจริญเติบโตหรอ
ไอโอดีนสำคัญอย่างไร ?
เคยมีคนทำโครงงานเรื่อง สนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย มั้ย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู