หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของครุภัณฑ์
เรียน 6/3/53 โพสต์โดย เกี๊ยวรสบ้วย
คำตอบ
1 จาก 4
น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการศึกษา เพราะครุน่ะจะหมายถึงครู ก็คืออะไรที่คุณครูใช้ หรือเด็กนักรียนต้องใช้ ภัณฑ์ก็หมาถึงผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุที่ทำขึ้นมามั่ง
6/3/53 โพสต์โดย มาริโอ้ เมาล่อ
2 จาก 4
"... ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี โดยให้บันทึกรับรู้ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปตามราคาทุนเป็นรายการสินทรัพย์ถาวรในบัญชีของหน่วยงาน โดยบันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินและให้คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี สำหรับครุภัณฑ์ที่มีมูลค่า ไม่ถึง 5,000 บาท ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ และให้บันทึกรายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าวในทะเบียนคุมทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี...."

อ้างอิงตามความหมายของกรมบัญชีกลางค่ะ แวะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ
http://supplyrid2453.blogspot.com/2008/07/blog-post_18.html
6/3/53 โพสต์โดย ตั้ว เสื้อผ้าคนอ้วน
3 จาก 4
ครุ คำนี้มาจากภาษา บาลี แปลว่า เบา หรือของเบา
เมื่อรวมกับภัณฑ์(วัสดุหรือสิ่งของ) ก็เป็นของหรือสิ่งของที่เบาพอจะยกหรือถือไปได้คนเดียว
แถม ลหุภัณฑ์ ก็ตรงกันข้ามกับ ครุภัณฑ์ นะครับ
6/3/53 โพสต์โดย kunaveero
4 จาก 4
ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ทั้งสามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้
18/1/56 โพสต์โดย Chonlathit Siriwong
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขอสอบถามเกี่ยวกับ ความหมายของคำศัพท์ หน่อยครับ (ภาค 2)
คำแปล และ ความหมาย ของภาษากฤษคำนี้
คำไทย ที่ใช้กันจนลืมความหมายเช่น หลังตู้ หมายถึง ด้านหลัง หรือด้านบน มีคำอื่นอีกไหม
คำว่า Windows มีความหมายแปลว่าอะไรคะ
ลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นภาษาของมนุษย์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู