หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อาณาจักรที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน คืออาณาจักรใด
ศาสนา 3/6/56 โพสต์โดย It'me Sunny
คำตอบ
1 จาก 3
จีน..ญี่ปุ่น

ครับผม
3/6/56 โพสต์โดย Incorrigible
2 จาก 3
มาทักทายพระอาจารย์ Incorrigible
3/6/56 โพสต์โดย ไร้กระบวนท่า
3 จาก 3
"ธิเบต" เรียกว่าอาณาจักรได้เปล่าไม่รู้ !

เพราะ จีน ย้ำเสมอๆว่า ธิเบต เป็นเขตปกครองพิเศษของตน ?

ในปัจจุบัน...ธิเบตถือได้ว่า เป็นศูนย์กลางของ "มหายาน"  ครับผม !
3/6/56 โพสต์โดย อาคันตุกะ อนาริ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ศาสนาพุทธในสมัยสุโขทัยนับถือ.......
ศาสนาพุทธ นิกายเซน คืออะไร
พระพุทธศาสนามีกี่นิกายมีนิกายอะไรบ้างค่ะ
ชาวกูรูที่นับถือนิกายมหายานมีมั้ย?
พระพุทธศาสนาที่เข้ามาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมิเป็นนิกายใด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู