หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กลุ่มอุตสาหกรรมในไทยมีอะไรบ้าง
คอมพิวเตอร์ | การศึกษา | ข้อมูล 28/8/55 โพสต์โดย nokdon
คำตอบ
1 จาก 1
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย) TSIC แบ่งเป็นหมวด ดังต่อไปนี้
หมวดใหญ่ A เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
01 เกษตรกรรม การล่าสัตว์และบริการที่เกี่ยวข้อง

02 การป่าไม้ การทำไม้ การตัดไม้และบริการที่เกี่ยวข้อง

หมวดใหญ่ B การประมง
05 การประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและบริการที่เกี่ยวข้อง

หมวดใหญ่ C การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
10 การทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ รวมทั้งการขุดพีต

11 การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน ยกเว้นการสำรวจ

12 การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียม

13 การทำเหมืองแร่โลหะ

14 การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ

หมวดใหญ่ D การผลิต
15 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

16 การผลิตยาสูบ

17 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก

18 การผลิตเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์

19 การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์ รวมทั้งการผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้า เครื่องลากเทียมสัตว์ และรองเท้า

20 การผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเครื่องเรือน รวมทั้งการผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักอื่น ๆ

21 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

22 การพิมพ์โฆษณา การพิมพ์และการทำสำเนาสื่อบันทึก

23 การผลิตถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

24 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี

25 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก

26 การผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ

27 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน

28 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์

29 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

30 การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ

31 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

32 การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์และการสื่อสาร

33 การผลิตเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ การวัดความเที่ยง อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และนาฬิกา

34 การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง

35 การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ

36 การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

37 การนำผลิตภัณฑ์เก่ากลับมาใช้ใหม่ (Recycling)

หมวดใหญ่ E การไฟฟ้า แก๊สและการประปา
40 การไฟฟ้า แก๊ส ไอน้ำและน้ำร้อน

41 การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์และการจ่ายน้ำ (การประปา)

หมวดใหญ่ F การก่อสร้าง
45 การก่อสร้าง

หมวดใหญ่ G การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
50 การขาย การบำรุงรักษา การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์

51 การขายส่ง และการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์

52 การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์ รวมถึงการซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน

หมวดใหญ่ H โรงแรมและภัตตาคาร
55 โรงแรมและภัตตาคาร

หมวดใหญ่ I การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
60 การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง

61 การขนส่งทางน้ำ

62 การขนส่งทางอากาศ

63 บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและบริการด้านการท่องเที่ยว

64 การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม

หมวดใหญ่ J ตัวกลางทางการเงิน
65 ตัวกลางทางการเงิน ยกเว้นการประกันภัย และกองทุนบำเหน็จบำนาญ

66 การประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ

67 บริการเสริมสถาบันการเงิน

หมวดใหญ่ K บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ
70 บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

71 บริการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ควบคุมการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน

72 กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

73 การวิจัยและพัฒนา

74 บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ

หมวดใหญ่ L การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
75 การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ

หมวดใหญ่ M การศึกษา
80 การศึกษา

หมวดใหญ่ N การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
85 การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

หมวดใหญ่ O การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
90 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาลและบริการที่คล้ายคลึงกัน

91 องค์กรสมาชิก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

92 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา

93 กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ

หมวดใหญ่ P ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
95 ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

หมวดใหญ่ Q องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
99 องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
หมวดย่อย 17 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก
ประกอบด้วย หมู่ย่อย ดังต่อไปนี้
1711 การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ
- 17111 การเตรียมเส้นใย
- 17112 การปั่น
- 17113 การทอ
1712 การแต่งสำเร็จสิ่งทอ
1721 การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเครื่องแต่งกาย
1729 การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น
1730 การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติงและโครเชต์


หมวดย่อย 18 การผลิตเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์
ประกอบด้วย หมู่ย่อย ดังต่อไปนี้
1810 การผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ทำจากขนสัตว์
- 18101 การผลิตเครื่องแต่งกาย
- 18102 การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย
1820 การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากขนสัตว์


หมวดย่อย 24 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
ประกอบด้วย หมู่ย่อย ดังต่อไปนี้
2411 การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตเจน
2412 การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน
2413 การผลิตพลาสติกในขั้นต้นและยางสังเคราะห์
- 24131 การผลิตเม็ดพลาสติก
- 24132 การผลิตยางสังเคราะห์
2421 การผลิตยาปราบศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์เคมีทางเกษตรอื่นๆ
2422 การผลิตสีทา น้ำมันชักเงา สารเคลือบต่างๆ หมึกพิมพ์และน้ำมันทาไม้
- 24221 การผลิตสีทา น้ำมันชักเงา สารเคลือบต่างๆ น้ำมันทาไม้และเชลแล็กวาร์นิช
- 24222 การผลิตหมึกพิมพ์
2423 การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรคและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
2424 การผลิตสบู่ ผงซักฟอก เคมีภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดและขัดเงาน้ำมันหอมและเครื่องหอมอื่นๆ
- 24241 การผลิตสบู่ และเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรักษาความสะอาด
- 24242 การผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องหอมอื่นๆ
2429 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- 24291 การผลิตวัตถุระเบิด
- 24292 การผลิตกาวและเจลาติน
- 24293 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมี เกี่ยวกับการถ่ายรูป
- 24294 การผลิตสื่อบันทึก
- 24295 การผลิตหมึกและผงหมึก
- 24299 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2430 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์
28/8/55 โพสต์โดย นายแป๊ะ เข็มจิ๋ว
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
TTC คือ อะไร
จบช่างอุตสาหกรรมทำอาชีพอะไร
จบสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทำงานอะไร
ในความคิดของคุณ เด็กไทยขาดศักยภาพด้านไหนบ้าง
อย่ากทราบว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเยอรมนี DIN เท่ากับกี่นิ้วครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู