หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์ 20/8/54 โพสต์โดย Moo ROCK
คำตอบ
1 จาก 1
ประวัติศาสตร์พ.ศ. .......... ตั้งเป็น กิ่งอำเภอแซะ ขึ้นกับ อำเภอกระโทก หรือ อำเภอโชคชัย ในปัจจุบัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2482 ยุบกิ่งอำเภอสะแกราช โดยให้ตำบลสะแกราช และ ตำบลสำโรง ไปกับอำเภอปักธงไชย (ในขณะนั้น) และ ตำบลครบุรี มาขึ้นกับกิ่งอำเภอแซะ อำเภอกระโทก(โชคชัย) [1] และ ได้ยกฐานะจาก กิ่งอำเภอแซะ เป็น อำเภอครบุรี [2]
วันที่ 19 ธันวาคม 2495 ตั้งตำบลโคกกระชาย แยกออกจากตำบลแชะ [3]
วันที่ 30 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลแชะ ในท้องที่บางส่วนของตำบลแชะ [4]
วันที่ 30 กันยายน 2514 ตั้งตำบลเฉลียง แยกออกจากตำบลแชะ [5]
วันที่ 7 พฤษภาคม 2519 แยกพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอครบุรี มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเสิงสาง ขึ้นกับอำเภอครบุรี [6]
วันที่ 20 กันยายน 2522 ตั้งตำบลมาบตะโกเอน แยกออกจากตำบลเฉลียง [7]
วันที่ 1 เมษายน 2524 ตั้งตำบลอรพิมพ์ แยกออกจากตำบลจระเข้หิน [8]
วันที่ 26 มีนาคม 2522 ยกฐานะเป็น อำเภอเสิงสาง [9]
วันที่ 15 สิงหาคม 2526 ตั้งตำบลบ้านใหม่ แยกออกจากตำบลแชะ [10]
วันที่ 6 กันยายน 2528 ตั้งตำบลลำเพียก แยกออกจากตำบลโคกกระชาย [11]
วันที่ 6 มกราคม 2531 จัดตั้งสุขาภิบาลจระเข้หิน ในท้องที่บางส่วนของตำบลจระเข้หิน [12]
วันที่ 12 ตุลาคม 2531 ตั้งตำบลครบุรีใต้ แยกออกจากตำบลครบุรี [13]
วันที่ 1 กรกฎาคม 2534 ตั้งตำบลตะแบกบาน แยกออกจากตำบลเฉลียง [14]
วันที่ 29 มีนาคม 2535 จัดตั้งสุขาภิบาลไทรโยง - ไชยวาล ในท้องที่บางส่วนของตำบลครบุรี [15]
วันที 30 กันยายน 2535 ตั้งตำบลสระว่านพระยา แยกออกจากตำบลมาบตะโกเอน [16]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจาก สุขาภิบาลแชะ สุขาภิบาลจระเข้หิน และ สุขาภิบาลไทรโยง-ไชยวาล เป็น เทศบาลตำบลแชะ เทศบาลตำบลจระเข้หิน และ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
20/8/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติอําเภอฝาง
ประวัติอําเภอวังสะพุง
ประวัติอําเภอฝาง
ประวัติชุมชน อําเภออมก๋อย เชียงใหม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู