หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ 25/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ประวัติศาสตร์เกิดจากความมีสามัญสำนึกของมนุษย์อันเป็นคุณลักษณะที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น มนุษย์ผูกพันกับประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิด  จนไม่อาจจะแยกจากกันได้นั้น คือจะพยายามเรียนรู้และเข้าใจตนเอง  โดยมีประวัติศาสตร์เป็นเครื่องนำทางมุ่งศึกษาพฤติกรรมมนุษย์แล้วให้ความ สำคัญแก่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือพฤติกรรมนั้นๆ มาก
25/8/56 โพสต์โดย ปุจฉาท่านมหาหมื่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความสำคัญของอดีตต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์มีความเป็นมาอย่างไร
คุณอาจ "สงสัย" ว่าเรียน "ประวัติศาสตร์" ไปทำไม
ประวัติศาสตร์สิ้นสุดเมื่อเหตุการณ์ใด
พบแล้ว !! ฉนวนสคราม ทุกภาคส่วน !!! !! !
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู