หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติศาสตร์ เรื่องการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสมัยอยุธยา
สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ 15/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
พัดสาน
     พัดสาน เป็นของใช้สำหรับโบกเตาไฟของคนไทยในสมัยก่อน หรือใช้สำหรับโบกพัดร่างกายให้หายคลายจากความร้อนได้ สามารถที่จะนำติดตัวไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก วัสดุที่ใช้พัดสานเป็นผลผลิตจากพืชพรรณธรรมชาติในท้องถิ่นคือ ไม้ไผ่

การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสน
     คนไทย เป็นชนชาติหนึ่งที่มีนิสัยในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ และนิสัยดัดแปลง สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น รู้จักประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ให้เกิดเป็นศิลปะที่มีคุณค่าต่าง ๆ ตามประโยชน์ใช้สอย
การทำงอบ
   
 ศิลปะการทำงอบ เป็นงานซึ่งต้องใช้ความชำนิชำนาญ และความประณีตละเอียดอ่อนเป็นอย่างสูง ไม่แพ้ผลงานจักสานประเภทอื่นๆ การทำงอบของไทยปรากฏอยู่โดยทั่วไปในทุกภาคซึ่งก็มีศิลปะเฉพาะเป็นแบบฉบับของแต่ละภาคที่แตกต่างกันไปแต่กล่าวโดยสรุป

การปั้นตุ๊กตาดินเผาชาวบ้าน
     ตุ๊กตาดินเผาของไทย เป็นศิลปะพื้นบ้านที่ทำติดต่อกันมานานและทำขึ้นตามคติประเพณีการใช้สอยในชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่เกิดขึ้นตามลักษณะนิสัยของคนไทย เป็นความคิดในการประดิษฐ์ให้เป็นตุ๊กตาชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านมิได้มีการเรียนรู้จากโรงเรียน แต่เป็นการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดจากการสังเกต

เครื่องประดับมุก
     งานประดับมุก เป็นงานช่างอีกแขนงหนึ่งที่อาศัยฝีมือและความละเอียดอ่อนโดยการนำเอาเปลือกหอยบางชนิดที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือมีความแวววาว สามารถสะท้อนแสงแล้วเกิดเป็นสีเหลือบเรืองรองต่างๆคล้ายสีรุ้ง คุณลักษณะของเปลือกหอยเช่นนี้ภาษาช่างเรียกว่า “มีไฟดี”

มีดอรัญญิก
     ความรู้เรื่องเหล็กและเทคโนโลยีในการถลุงเหล็กแยกเหล็กจากแร่ธรรมชาติ จนสามารถนำมาหล่อหรือตีขึ้นรูปเป็นเครื่องใช้ไม้สอย บรรพบุรุษของมนุษย์เราได้ใช้การฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อความอยู่รอดของชีวิต ทำอาวุธล่าสัตว์หาอาหาร ปลูกพืช ตัดไม้ ทำที่อยู่อาศัย ปกป้องตนเองและเผ่าพันธุ์ให้รอดพ้นจากศัตรูนานาชนิด
15/2/54 โพสต์โดย NTV
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติศาสตร์ วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยโบราณ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาตอนต้น
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยา
ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนภาษา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู