หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หน่วยงานไหนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบองการบริหารส่วนตำบล
อยากทราบว่าการตรวจสอบการบริหารงาน ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด หากมีเรื่องร้องทุกข์หรือมีมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถร้องทุกข์ได้ที่ใด
ข้อมูล | ความรู้สึก | ปัญหาคาใจ | มนุษยสัมพันธ์ | สังคม 13/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
แจ้งสมาชิก อบต.  (ฝ่ายค้าน)สิครับ  เขามีหน้าที่ตรวจสอบจริงๆครับ
13/9/55 โพสต์โดย กิตติโสภณ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ท้องถิ่น มีความหมายว่าอะไรค่ะ
ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าอย่างไร หน้าที่นะ
ชื่อย่อของการบริหารส่วนท้องถิ่นย่อมาจากอะไร??
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่ซับซ้อนกับ อบต.หรือ สท. หรือไม่
สมมุติว่าท่านจะขึ้นเป็นผู้บริหาร...หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ท่านจะแสดงวิสัยทรรศ ท่านอย่างไร ดี?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู