หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
57รายชื่อ เครื่องสำอาง อย.ห้ามใช้ทำสาวหน้าพัง
เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปันของเราดู ๆๆ ไว้นะคัรบเราจะได้ทันพวกนายทุนเห็นแ่ก่ตัว และจะได้ไม่เสียใจภายหลัง
http://www.handbtoday.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=394091&Ntype=16
สุขภาพ | เสริมสวย | ชอปปิ้ง | การแพทย์ | ไลฟ์สไตล์ 13/11/53 โพสต์โดย JoCoCo
คำตอบ
1 จาก 6
ขอบคุณมาก  มาย  จะจดจำชื่อเอาไว้
13/11/53 โพสต์โดย Sane Sa
2 จาก 6
57 เครื่องสำอาง อย.ห้ามใช้ทำหน้าพัง

57รายชื่อ เครื่องสำอาง อย.ห้ามใช้ทำสาวหน้าพัง
 
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ออกตระเวนตาม ร้านค้าแผงลอย เก็บตัวอย่าง
เครื่องสำอางไปตรวจวิเคราะห์หาสารห้ามใช้ พบ 57 ยี่ห้อมีสารห้ามใช้ประเภท ปรอท แอมโมเนีย ไฮโดรควิโนน และ กรดเรทิ
โนอิก หวั่นทำสาวหน้าพัง เตือนให้ซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีฉลากภาษาไทยแสดง ชื่อผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ส่วนประ
กอบ และ วิธีใช้ อย่างชัดเจน

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อย. แถลงว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ สำ
นักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการออกเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตามแหล่งจำหน่ายต่างๆ เช่น ร้านค้า แผงลอยอย่างสม่ำ
เสมอ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารห้ามใช้ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่

อย.ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับรวม 57 ยี่ห้อ อย.จึงขอเตือนผู้บริ
โภคอย่าซื้อเครื่องสำอางยี่ห้อดังกล่าวมาใช้อย่างเด็ดขาด เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสารห้ามใช้ ได้แก่ ไฮโดรควิโนน
อาจทำให้ผู้ใช้เกิดอาการระคายเคือง เกิดจุดด่าวขาวที่หน้า ผิวหน้าดำ เป็นฝ้าถาวร รักษาไม่หาย กรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ
อาจทำให้เกิดอาการหน้าแดงแสบร้อนรุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง และอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

สารประกอบของปรอทหรือปรอทแอมโมเนีย อาจทำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท ทำให้
ทางเดินปัสสาวะและไตอักเสบ

นพ.ศิริวัฒน์ ให้ข้อสังเกตว่า เครื่องสำอางที่พบสารอันตรายมักให้รายละเอียดบนฉลากไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุแหล่งผลิต ครั้งที่
ผลิตและวันเดือนปีที่ผลิต การเลือกซื้อจึงควรระมัดระวังและควรสังเกตฉลากเป็นลำดับแรก


ฉลากที่ถูกต้องจะต้องเป็นฉลากภาษาไทยมีข้อความบังคับครบถ้วน ได้แก่ ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบสำคัญ วิธีใช้ ชื่อ
และประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบสำคัญ วิธีใช้ชื่อและที่ตั้งแหล่งผลิต วันเดือนปีที่ผลิต และปริมาณสุทธิ

นอกจากนี้ ควรเลือกซื้อจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ ไม่ควรซื้อเพราะคำโฆษณา สำหรับผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย และผู้ขายเครื่อง
สำอางที่ไม่ปลอดภัยจะต้องถูกระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีของผู้ขายหากรู้
ต้นตอแหล่งผลิตให้แจ้งทางราชการทราบโดยด่วน เพื่อจะดำเนินการกวาดล้างเครื่องสำอางอันตรายให้หมดไป

ตรวจสอบรายชื่อเครื่องสำอาง
ที่มีสารต้องห้ามใช้ทั้ง 57ยี่ห้อ

 1.นางฟ้า โสมสมุนไพร ฉลากไม่แจ้งแหล่งผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิต ปรอทแอนโมเนีย
 
2.แอนนาคอสเมติกส์ ครีมกันแดด-ไฮโดรวิโนน

3.แอนนาคอสเมติกส์ 2004 ครีมรักษาฝ้าลดรอยดำ-ไฮไดรควิโนน

4.แอนนาคอสเมติกส์ ครีมทากลางคืน ปรอทแอมโมเนีย

5.แอนนาคอสเมติกส์ 2004 โลชั่นปรับสภาพผิว-ไฮโดรควิโนน
 
6.แอนนาคอสเมติกส์ 2004 ครีมประทินผิวลดรอยดำ-ไฮโดรควิโนน
 
7.มิโกะมัสซูหรี มาญาวี 3-ไฮโดรควิโนน

8.มิโกะมัสซูหรี มาญาวี 4- ปรอทแอมโมเนีย


9.มิโกะมัสซูหรี รัศมีรามัว-ไฮโดรควิโนน และปรอทแอมโมเนีย


10.NEW CARE โลชั่นปรับสภาพผิว (บรรจุรวมกับ NEW CARE ครีมประทินผิวลบรอยด่างดำ
และ NEW CARE ครีมประทินผิวป้องกันแสงแดด ในซอยพลาสติกใสไม่มีสี) ผลิตโดยนิวแคร์ บิวตี้ ไม่
ระบุผู้จัดจำหน่าย วันที่ผลิต และเลขจที่ผลิต-ไฮโดรควิโนน

 11.NEW CARE  ครีมประทินผิวลบรอยด่างดำ ผลิตโดยนิวแคร์ บิวตี้ ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย วันที่ผลิต
และเลขที่ผลิตไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก

 12.Miss Lilly ไม่ระบุชื่อผู้ผลิตวันที่ผลิตและเลขที่ผลิต-ปรอทแอมโมเนีย

 13.ครีมรักษาสิว-ฝ้าหน้าขาว สมุนไพรไทยแท้ เกรด A  100% ผลิตโดยศูนย์วิจัยหมอจุฬา ไม่ระบุผู้
จัดจำหน่าย วันที่ผลิต และเลขที่ผลิต-ปรอท แอมโมเนีย

14.ไพลสด สมุนไพรธรรมชาติไม่ระบุผู้ผลิต ผู้จัด ผู้จำหน่าย วันที่ผลิต และเลขที่ผลิต-ปรอทแอมโมเนียม

15.ครีมหน้าขาว (สูตรเข้มข้น) ผลิตโดยศูนย์วิจัยหมอจุฬาไม่ระบุผู้ผลิต ผู้จัด ผู้จำหน่าย วันที่ผลิต และ
เลขที่ผลิต-ปรอทแอมโมเนีย

 16.D White Night Time ไม่ระบุผู้จัดจำหน่ายและเลขที่ผลิต-ไฮโดรควิโนน


17.คิว-ทู ครีมแก้ฝ้า ผลิตโดย บริษัท ฟรีเวย์ บิวตี้ จำกัด 21/27 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.
ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย วันที่ผลิต และเลขที่ผลิต-ไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก

 18.มิสเดย์ ครีมแก้สิว ผลิตโดย Nature Herb Co.,Ltd วันที่ผลิต 190106 เลขที่ผลิต
0007 ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย-ปรอทแอมโมเนีย

19.มิสเดย์ ครีมแก้สิว ผลิตโดย Nature Herb Co.,Ltd ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย-ไฮโดรควิ
โนนและกรดเรทิโนอิก

 20.Mui Lee Hiang วันที่ผลิต 19-11-05 เลขที่ผลิต 03 ไม่ระบุผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย
ปรอทแฮมโมเนีย

 21.ครีมรักษาฝ้าไม่ระบุไฮโดรควิโนน

 22.ครีมนางฟ้าหน้าใส ไม่ระบุไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก

23.Baby Face สาหร่ายสไปรูลีน่า ไม่ระบุปรอทแอมโมเนีย
 
24.ว่านนางพญาหน้าขาว ไม่ระบุปรอมแอมโมเนีย

25.ครีมรักษาฝ้า ตะไคร้หอมผสมขิง ไม่ระบุ ไฮโดนควิโนนและกรดเรทิโนอิก

26.ไพลสดสมุนไพร เกรด A ไม่ระบุ ปรอทแอมโมเนีย

27.Tree Days Natural E-Plus ผลิตโดย บริษัท ทรี เดย์ เนเชอรัล จำกัด วันที่ผลิต
280105 เลขที่ผลิต 006 ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย ปรอทแอมโมเนีย

28.เมลาแคร์ โลชั่น-กันแดด-กันฝ้า ผลิตโดย บริษัท บี.ซี.คอสเมติกส์ จำกัด เลขที่ผลิต 762Q
ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย และวันที่ผลิต ไฮโดรควิโนน

29.ครีม-ฝ้า เมลาแคร์ ผลิตโดยบริษัท บี.ซี.คอสเมติกส์ จำกัด วันที่ผลิต 01/05/05 เลขที่ผลิต 080
ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย  ไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก

30.เพิร์ลครีม ครีมหน้าเด้ง  ไม่ระบุ ปรอทแอมโมเนีย

31.ครีมสมุนไพร ว่านนางพญาหน้าขวา ไม่ระบุ ปรอท แอมโมเนีย

32.เอสจีโลชั่นปรับสภาพผิวหน้า ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท บูมบิซิเนสส์ จำกัด วันที่ผลิต 12-01-49
เลขที่ผลิต 01 ไฮโดรควิโนน
 
33.แองเจิล แคร์ ครีมลดฝ้า-หน้าใส จัดจำหน่ายโดยบริษัท พีเอสซี คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ระบุ
ผู้ผลิต วันที่ผลิต และเลขที่ผลิตสารประกอบของปรอท

34.เอ็ดการ์ด ครีมทาสิว-ฝ้า ผสมอัลลัน โทอินผลิตโดย บริษัท บี.ซี.คอสเมติคส์ จำกัด จัดจำหน่ายโดย หจก.
พลายบูลย์ วันที่ผลิต 21-10-48 เลขที่ผลิต 4 ปรอทแอมโมเนีย
35.ทรีเดย์ ครีมลดริ้วรอยหมองคล้ำ-ฝ้า ผลิตโดยบริษัท ทรีเดย์ เนเชอรัล จำกัด ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย วันที่ผลิต
และเลขที่ผลิต ไฮโดรควิโนน

36.3 ทรีเดย์โลชั่นป้องกันแสงแดด-ฝ้า ผลิตโดย บริษัท ทรีเดย์ เนเชอรัล จำกัด ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย วันที่ผลิต
และเลขที่ผลิต ไฮโดรควิโนน

37.3 ทรีเดย์ เนเชอรัล ครีมทาสิว สูตรขาวเนียย ผลิตโดยบริษัท ทรีเดย์ เนเชอรัล จำกัด ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย
วันที่ผลิตและเลขที่ผลิต ปรอทแอมโมเนียน

38.3 ทรีเดย์ เนเชอรัล โลชั่น ป้องกัน แสงแดด-ฝ้า ผลิตโดย บริษัท ทรีเดย์ เนเชอรัล จำกัด ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย
วันที่ผลิต และเลขที่ผลิตไฮไดรควิโนน

 39.PNT ครีมสมุนไพรว่านนางพญา ไม่ระบุ ปรอทแอมโมเนีย

40.โลชั่นวินเซิร์ฟ ลดฝ้า-กันแดด ผลิตโดย บริษัท ฟรีเวย์ บิวตี้ จำกัด วันที่ผลิต 03.49 ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย
และเลขที่ผลิตไฮไดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก

41.ครีมวินเซิร์ฟ ไม่ระบุ ปรอทแอมโมเนีย

42.Kone’ Sunscreen Lotion ไม่ระบุ ไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก

43.Kone’ Whitening Cream ไม่ระบุ ปรอทแอมโมเนีย

44.ครีมสมุนไพรว่านนางสาว ไม่ระบุ ปรอทแอมโมเนีย

45.ครีมสมุนไพรมะนาวผสมวิตามินอี ไม่ระบุ ปรอทแอมโมเนีย

46.ครีมสมุนไพรมะเขือเทศ ไม่ระบุ ปรอทแมโมเนีย

47.เลนาว ครีมบำรุงผิวหน้ากลางคืน ไม่ระบุ ไฮไดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก

48.QIAN LI ระบุชื่อผู้ผลิตเป็นภาษาจีน ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย วันที่ผลิต และเลขที่ผลิต ปรอทแอมโมเนีย

49.The winner สมุนไพรมะขามสูตร เข้มข้น ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท เอส.เอ็ม.อินเตอร์เทรด
สารประกอบของปรอท

50.FAR-ACT ครีมรักษาฝ้า ผลิตโดย NIPPON BEAUTY CLINIC ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย วันที่
ผลิต และเลขที่ผลิต ไฮโดรควินโนนและกรดเรทิโนอิก

51.แนตี้-ฟาร์ โลชั่นกันฝ้า ปรับผิว ผลิตโดย NIPPON CLINIC CO.,LTD ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย วัน
ที่ผลิต และเลขที่ผลิต ไฮโดรควิโนน

52.FAR-ACT ครีมรักษาฝ้า ผลิตโดย NIPPON BEAUTY CLINIC ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย วันที่
ผลิต และเลขที่ผลิตไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก

53.แอนตี้-ฟาร์ โลชั่นกันฝ้า ปรับผิว ผลิตโดย NIPPON CLINIC CO.,LTD ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย
วันที่ผลิต และเลขที่ผลิต ไฮโดรควิโนน

54.CN (บรรจุกล่องกระดาษสีขาว-สีเขียวคาดสีทอง  ระบุชื่อแอนตี้-ฟาร์ WHITENING CREAM จำ
นวน 3 ชุด รวมบรรจุกล่องกระดาษสีเหลือง ระบุ “คลินิก 99” ห่อด้วยพลาสติกใสไม่มีสี รวมกับโรสไฟมล้างหน้า
รักษาสิวและแอนตี้-ฟาร์ โลชั่นกันฝ้า ปรับผิว ผลิตโดย Beauty World Express Co.,Ltd  
ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย วันที่ผลิต และเลขที่ผลิตไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก

55.แอนตี้-ฟาร์ โลชั่นกันฝ้า ปรับผิว ผลิตโดย NIPPON CLINIC CO.,LTD ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย
วันที่ผลิต และเลขที่ผลิต ไฮโดรควิโนน

56.FAR-ACTผลิตโดย NIPPON BEAUTY CLINIC ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย วันที่ผลิต และเลขที่ผลิต
ไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก

57.แอนตี้-ฟาร์ โลชั่นกันฝ้า ปรับผิว ผลิตโดย NIPPON BEAUTY CLINIC ไม่ระบุผู้จัดจำหน่าย วันที่
ผลิตและเลขที่ผลิตไฮโดรควิโนน
13/11/53 โพสต์โดย chyp
3 จาก 6
ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์มั่ก ๆ
13/11/53 โพสต์โดย hermineny
4 จาก 6
ขอบคุณที่นำข่าวสารดีๆ มาให้อ่านค่ะ
13/11/53 โพสต์โดย พี่อ้อม starrygiftbag
5 จาก 6
ขอบคุณค่ะ
โอ้ยๆๆน่ากลัว..ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ตัวเองทำเองดีกว่า
หน้าไม่พัง..แต่ตอนใช้แค่แอบมันนิดส์นึง
13/11/53 โพสต์โดย Varinrumpai
6 จาก 6
ขอบคุณค่ะ
21/4/55 โพสต์โดย หนูนาน้อย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เครื่องสำอาง
อยากขายเครื่องสำอาง
ขายผมแท้ยาวเกือบถึงก้นราคา900บาทมี57ช่อ
ต้องการนำเครื่องสำอางค์ จดแจ้ง อย. มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างค่ะ
ไม่แน่ใจว่าแพ้เครื่องสำอาง หรือมดตานอย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู