หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีทำให้รวยอย่างแน่นอน 100 % โดยไม่ต้องถูกล็อตเตอรี่ มาทางนี้
                                                                                       หัวใจเศรษฐี
                                                                                        อุ อา กะ สะ
1. อุ ย่อมาจากคำว่า อุฎฐานสัมปทา แปลว่า ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้หนักเอาเบาสู้ในหน้าที่ีการงาน ที่ได้รับมอบหมาย กิจการทั้งหลายต้องรู้จักรับผิดชอบ โบราณกล่าวว่า ทรัพย์นี้มิไกล ใครปัญญาไว หาไ้ด้บ่นาน ทั่วแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถาน ผู้ใดเกียจคร้านบ่พานพบนา ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินเงินทองมีอยู่ทุกหนแห่ง ขออย่างเดียวอย่าเกียจคร้านให้ลงมือทำงานทุกชนิดอย่างจริงจังตั้งใจ ดังคำที่ว่า งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อได้ทำงาน ตลอดจนรักษาหน้าที่การงานของตัวเองไม่ให้เสื่อมเสีย

2. อา ย่อมาจากคำว่า อารักขสัมปทา แปลว่า ถึงพร้อมด้วยการรักษาคุ้มครองทรัพย์สินเงินทองทีีหามาได้ด้วยความขยั่นหมั่นเพียร ไม่ให้เงินทองรั่วไหลมีอันตราย ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมิให้เปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ ขอให้ยึดหลักการเก็บเล็กผสมน้อยหรือการเก็บหอมรอมริบ ซึ่งล้วนเป็นขบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่ง หากทุกคนยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่เลี้ยงตัวเอง ได้อย่างสุขกาย สบายใจ ไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ แม้หลายท่านจะตระหนักว่าการออมเป็นสิ่งที่ดี ควรมีเงินออม แต่ก็ยังไม่สามารถจัดสรรรายได้มาออมได้ เพราะพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่มักจะหารายได้เพื่อนำมาใช้จ่าย หากเงินเหลือแล้วจึงค่อยออม ซึ่งทำให้การออมไม่ค่อยสม่ำเสมอ แม้รายได้เพิ่มขึ้นทุกปีจากการขึ้นเงินเดือน แต่มุ่งจะใช้จ่ายในปัจจุบันก่อน ซึ่งหากทุกคนเปลี่ยนความคิดใหม่ว่า การออม คือ เป็นการใช้จ่ายที่จำเป็นในปัจจุบัน ที่เราต้องจ่ายเพื่อเป็นทุน (เก็บ) เอาไว้ใช้จ่ายในโอกาสข้างหน้าเมื่อตอนที่ไม่มีกำลังในการประกอบการงานหารายได้อีก ต่อไป แล้วจัดสรรเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อการออมไว้ ก็จะทำให้ท่านมีเงินออมที่สม่ำเสมอ และเป็นการออมที่ยั่งยืน

3.กะ ย่อมาจากคำว่า กัลยาณมิตตตา แปลว่า การมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว ดั่งคำโบราณที่ว่า คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล เพื่อนที่ดีนั้นมีลักษณะไม่เป็นคนปอกลอก ไม่เป็นคนดีแต่พูด ไม่เป็นคนหัวประจบ และไม่เป็นคนชักชวนไปในทางเสื่อม ได้แก่ ไม่ชักชวนให้ดื่มน้ำเมา ไม่ชักชวนให้เที่ยวกลางคืน ไม่ชักชวนเล่นการพนัน และไม่ชักชวนให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย


4. สะ ย่อมาจากคำว่า สมชีวิตา แปลว่า การเลี้ยงชีวิต ตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ รู้จักกำหนดรายรับและรายจ่าย ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย รู้จักออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือไว้ใช้ในยามที่ร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงในการทำมาหากิน ดังคำที่ว่า มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อย ค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

ความปรารถนาที่จะเป็นเศรษฐี หลุดพ้นจากความยากจนนั้นเป็นไปได้ หากทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักหัวใจเศรษฐีสี่ประการ คือ ขยัน หมั่นรักษา คบหาคนดี มีชีวิตพอเพียง ก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนเป็น เศรษฐี ได้ทั้งทางร่ายกายและจิตใจได้อย่างแท้จริงสมความปรารถนาทุกประการ
บริการ | ปัญหาคาใจ 13/1/53 โพสต์โดย หยุบหนอ_พองหนอ
คำตอบ
1 จาก 3
สาธุ............................
13/1/53 โพสต์โดย mote1986
2 จาก 3
ท่องให้ตาย ก็ไม่รวย ถ้าไม่เอามาใช้ครับ
13/1/53 โพสต์โดย เป็นต่อ
3 จาก 3
พอเพียงและเพียงพอ  พอใจและยินดีเท่าที่มี
13/1/53 โพสต์โดย nuikyo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จ่ายหนี้อย่างไรจึงมีเงินออม
การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินฝาก
จ่ายหนี้9000เงินเก็บลดลง9000เงินออม9000งบเหลือเงินเท่าเดิมไม่เพิ่มทำอย่างไรให้มีเงินออม
3 วิธีง่ายๆ สู่ความสุขแห่งการออมเงิน
ทำอย่างไรถึงจะมีเงินไว้ใช้จ่ายยามวัยชรา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู