หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สิทธิผู้บริโภคคืออะไร
กฏหมาย | สังคม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 4
คือ สิทธิของผู้บริโภคที่ประกอบด้วย 1.สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 2.สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 3.สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 4.สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา 5.สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
27/3/51 โพสต์โดย violence
2 จาก 4
สิทธิผู้บริโภคอะไรบ้าง
27/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 4
สิทธิผู้บริโภคมีอะไรบ้าง
27/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
การที่รัฐเข้ามาดูแลป้องกันรักษาสิทธิของผู้บริโภค ไม่ให้ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินค้าและบริการ และเพื่อสร้างนิสัยในการบริโภคของประชาชนที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัดและสามารถใช้ทรัพยากรของชาติ ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ตลอดจน การส่งเสริมให้ประชาชนผู้บริโภครู้จักเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าหรือบริการที่ดีมีคุณภาพได้อย่างเป็นธรรม ปลอดภัยและประหยัด
2/12/54 โพสต์โดย แน็คค่ะ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การคุ้มครองผู้บริโภค มีกี่ด้านอะครับ
ถ้าคุณทำงานในสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค
คดีผู้บริโภคเป็นอย่างไร
พฤติกรรมผู้บริโภคของคนในปัจจุบันเป็นอย่างไร
ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกมีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู