หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปฎิกิริยาการสลายตัวของน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า
ขอถามค่ะ   ปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า  เป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อน  อธิบายประกอบ

จากการสำรวจแมลงในฤดูต่างๆ ของประเทศไทยพบว่าในฤดูหนาวมีแมลงน้อยกว่าในฤดูร้อน เพราะเหตุใดให้อธิบาย

ถ้าบริเวณใกล้เคียงบ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่เป็นที่เก็บประทัด ดอกไม้ไฟ ดินปืน กรดดินประสิวเข้มข้น และกรดเกลือเข้มข้นซึ่งเป็นวัตถุอันตราย นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

ออกแบบการทดลองที่แสดงว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสังกะสีกับกรดเกลือขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวของสังกะสี
วิทยาศาสตร์ 26/12/52 โพสต์โดย kaii
คำตอบ
1 จาก 3
ถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน จะเป็นการสลายพันธะ
ถ้าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน จะเป็นการสร้างพันธะ

ท่องสั้นๆก็ ดูด-สลาย คาย-สร้าง ค่ะ

ถ้าจำไม่ผิดนะคะ :)
26/12/52 โพสต์โดย Mini_S
2 จาก 3
จากคำถามนี้ - ปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า  เป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อน  อธิบายประกอบ
ตอบ - เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน เพราะการสลายพันธะในโมเลกุลของน้ำต้องใช้พลังงาน ดังนี้
พลังานพันธะ ระหว่าง  O-H  จำนวน  4  พันธะ = 4(463) = 1852 kj/mol

เมื่อสร้างพันธะในโมเลกุลของน้ำแล้ว ทำให้เกิด  O  จำนวน  2  อะตอม และ H จำนวน 4 อะตอม
หลังจากนั้น H มาสร้างพันธะใหม่ เป็น H-H  จำนวน 2  พันธะ คายพลังงานออกมา =2(436) kj/mol
ส่วน O มาสร้างพันธะใหม่ เป็น O=O  คายพลังงานออกมา = 498 kj/mol

เมื่อสิ้นสิ้นปฏิกิริยา  จะมีพลังงานที่ดูดเข้าไป จำนวน  1852 kj/mol
                            พลังงานที่คายออกมา จำนวน  1370 kj/mol
                          รวมพลังงานทั้งหมด = 1852 - 1370 = 482 kj/mol
สรุป  ปฏิกิริยาการสลายน้ำด้วยไฟฟ้า  จะดูดพลังงานเข้าไป  482kj/mol


คำถาม - จากการสำรวจแมลงในฤดูต่างๆ ของประเทศไทยพบว่าในฤดูหนาวมีแมลงน้อยกว่าในฤดูร้อน เพราะเหตุใดให้อธิบาย
คำตอบ - แมลงส่วนใหญ่ชอบอากาศร้อน จึงแพร่พันธ์ได้ดี จึงมีจำนวนมาก
ในฤดูหนาว อาหารมีน้อยกว่า  แมลงจึงแพร่พันธ์ได้ช้ากว่า

คำถาม - ถ้าบริเวณใกล้เคียงบ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่เป็นที่เก็บประทัด ดอกไม้ไฟ ดินปืน กรดดินประสิวเข้มข้น และกรดเกลือเข้มข้นซึ่งเป็นวัตถุอันตราย นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
แนวตอบ - วัตถุเหล่านี้เป็นวัตถุระเบิด ไวไฟ  ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟได้ง่าย   ดินประสิว กรดเกลือมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง  ควรเตรียมระบบฉีดน้ำ  ก๊อกน้ำแรงไว้ใกล้ มีน้ำพร้อมยามฉุกเฉิน ควรเตรียมหน้ากาก ผ้าปิดจมูกไว้ให้พร้อมกรณีเกิดการระเหยของสาร
   (ถ้าเกิดการระเบิดแล้ว ก็คงตัวใครตัวมัน เพราะมันเกิดขึ้นเร็วมาก - เรียกว่าอุบัติเหตุ)

คำถาม - ออกแบบการทดลองที่แสดงว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสังกะสีกับกรดเกลือขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวของสังกะสี
แนวการตอบ - ให้เตรียมการทดลอง 2  แบบ คือ
ใช้หลอดทดลอง 2  หลอด  ใส่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก(กรดเกลือ)ที่มีความเข้มข้นเท่ากัน  จำนวนเท่ากันลงไป(เป็นการควบคุมตัวแปร เกี่ยวกับความเข้มข้นและปริมาตร)
เตรียมสังกะสี 2  ลักษณะ คือ  แบบแผ่น(กว้างxยาว)  และแบบผง
สังกะสีทั้ง 2  ลักษณะนี้ มีพื้นผิวไม่เท่ากัน กล่าวคือ  แบบผงจะมีพื้นที่ผิวมากกว่าแบบแผ่น

นำสังกะสีทั้ง 2 ลักษณะ ใส่ในหลอดทดลองที่เตรียมไว้อย่างละหลอด แล้วจับเวลา  บันทึกผลการทดลอง
แล้วสรุปเองว่า - หลอดไหนเกิดได้เร็วกว่ากัน(สังเกตดูที่ฟองก๊าซที่เกิดขึ้นก็ได้)
3/10/53 โพสต์โดย tigle
3 จาก 3
2ข้อแรกเหมือนกันเลยอะ แต่2ข้อหลังไม่เหมือนเลยงะ
27/11/54 โพสต์โดย Tora Chan
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โลกมีอะไรเป็นแหล่งพลังงาน
titanium dioxide คืออะไร
ถ้าสลายกลูโคสในขั้นเดียวและปล่อยพลังงานออกมาในคราวเดียวจะเป็นอย่างไร
ทำไมพืชถึงมีโอกาสเป็นถ่านหินมากกว่าเป็นน้ำมันครับ
วิธีใช้กรดเกลือ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู