หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การศึกษามีความสำคัญต่อบริบททางสังคมอย่างไร
การศึกษา | ปัญหาคาใจ 10/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
เป็นการแบ่งพื้นฐานทางความคิด สติปัญญา ออกเป็นกลุ่มๆ ลักษณะการใช้ชีวิตทางสังคม ความเป็นอยู่อาศัย ลักษณะนิสัยใจคอ การควบคุมอารมณ์ การวางตัว ตลอดจนการทำให้เป็นที่ยอมรับของคนที่เราอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน หมู่บ้าน เมื่อเกิดเรื่องก็จะมีการรวมกลุ่มทางความคิดวิเคราะห์หาเหตุและผล โดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง การรับรู้ถึงข้อมูลยังสามารถแบ่งสติปัญญาของคนออกได้อีกหลายรูปแบบด้วยกัน

วิธีชาวบ้าน เนื่องจากว่า การพูดปากต่อต่อปาก บางครั้งการศึกษาน้อย จึงสามารถถูกชักจูงจากข้อมูลที่ได้รับได้มาก ไม่ได้มีสติปัญญาที่จะคิดหาเหตุผลมาหักล้าง จึงเชื่ออะไรแบบผิดๆ

วิธีแบบคนเมือง เนื่องจากว่า ความเร่งรีบในการใช้ชีวิต เพื่อเอาตัวรอบไม่มีเวลามาสนใจอะไรมากมาย จะเลือกเฉพาะสิ่งที่ตนเองสนใจจริงๆ แล้วก็จะติดตามอยู่กับเรื่องและสิ่งๆนั้น มีสติ และมีสมองอยู่ แต่เหมือนกับว่าจะไม่พยายามเข้าใจอะไร จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์
10/6/55 โพสต์โดย อากาศที่บริสุทธิ์
2 จาก 2
เป็นปัจจัยหนึ่ง  ที่ทำให้คนมีโอกาส  เข้าใจผู้คนในสังคม  ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมมากขึ้น  แต่ก็ไม่ได้หมายถึง คนที่มีการศึกษาสูงกว่า  เรียนได้เกรดดีกว่า  จะเข้าใจได้มากกว่า
10/6/55 โพสต์โดย วัยกลางคน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ในบริบทของสังคมไทยอะไรคือสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไซโคแปลว่าอะไรคะ...
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มีประโยชน์อย่างไรต่อการศึกษา
อยากเขียนโปรแกรมเก่ง ต้องทำอย่างไร ครับ
การจัดการศึกษาไทยและสภาพสังคมในปัจจุบัน คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู