หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หน้าจอคอมพิวเตอร์คืออะไร
ฮาร์ดแวร์ | คอมพิวเตอร์ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 12
หน้าจอคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์เอาต์พุต (output devices) หรือหน่วยแสดงผลประเภทหนึ่งของคอมพิวเตอร์คะ โดยข้อมูลที่จอภาพแสดงผลนั้นมักจะประกอบด้วยข้อมูลทั้งที่เป็นตัวหนังสือและภาพกราฟิก
26/3/51 โพสต์โดย lagom
2 จาก 12
จอคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่มีชื่อเรียกมากมาย เช่น Monitor, CRT (Cathode Ray Tube) สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น แบ่งเป็นจอแบบตัวอักษร (Text) กับจอแบบกราฟิก (Graphic) โดยจอภาพแบบตัวอักษรจะมีหน่วยวัดเป็นจำนวนตัวอักษรต่อบรรทัด เช่น 80 ตัวอักษร 25 บรรทัด สำดหรับจอคอมพิวเตอร์แบบกราฟิก จะมีหน่วยวัดเป็นจุด (Pixel) เช่น 640 pixel x 480 pixel ลักษณะภายนอกของจอคอมพิวเตอร์ก็คล้ายๆ กับจอโทรทัศน์นั่นเอง สิ่งที่แสดงออกทางจอคอมพิวเตอร์มีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดยรับข้อมูลจากการ์ดแสดงผล (Video Card, Video Adapter) ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่เสียบบนเมนบอร์ด ทำหน้าที่นำข้อมูลจากหน่วยประมวลผล มาแปลงเป็นสัญญาณภาพ แล้วส่งให้จอคอมพิวเตอร์แสดงผล ปัจจุบันมีการพัฒนาจอคอมพิวเตอร์ออกมาหลากหลายลักษณะ โดยเน้นที่จำนวนสี ความละเอียด ความคมชัด การประหยัดพลังงาน โดยสามารถแบ่งประเภทจอคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในปัจจุบันได้กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
1. จอคอมพิวเตอร์สีเดียว (Monochrome Monitor)
2. จอคอมพิวเตอร์หลายสี (Color Monitor)
3. จอคอมพิวเตอร์แบบแบน (LCD; Liquid Crystal Display)
28/3/51 โพสต์โดย dfaf
3 จาก 12
อุปกรณ์ที่แสดงผล เป็น output ค่ะ  มี   LCD และ  NGV โทษทีไม่ใช่  LCD และ CRT แต่ส่วนมาก
ใช้ LCD หมดแล้วครับ
14/9/52 โพสต์โดย ลิเดีย
4 จาก 12
อุปกรณ์แสดงผล

http://www.be2hand.com/scripts/view.php?prod_id=553987
http://www.cmprice.com/market/category_detail.php?cate_id=446902102
http://www.one2mall.com/detail/?A0026067
http://www.thaisecondhand.com/_board/hw/data/HW7891043.html
http://www.postfree108.com/product/005087/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C/
http://classified.sanook.com/item/5572090
http://market.yellowpages.co.th/proddesc.php?prod=124352
http://thailand.itmylike.com/News-detail-136274.html
16/9/52 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
5 จาก 12
จอคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่มีชื่อเรียกมากมาย เช่น Monitor, CRT (Cathode Ray Tube) สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น แบ่งเป็นจอแบบตัวอักษร (Text) กับจอแบบกราฟิก (Graphic) โดยจอภาพแบบตัวอักษรจะมีหน่วยวัดเป็นจำนวนตัวอักษรต่อบรรทัด เช่น 80 ตัวอักษร 25 บรรทัด สำดหรับจอคอมพิวเตอร์แบบกราฟิก จะมีหน่วยวัดเป็นจุด (Pixel) เช่น 640 pixel x 480 pixel ลักษณะภายนอกของจอคอมพิวเตอร์ก็คล้ายๆ กับจอโทรทัศน์นั่นเอง สิ่งที่แสดงออกทางจอคอมพิวเตอร์มีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดยรับข้อมูลจากการ์ดแสดงผล (Video Card, Video Adapter) ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่เสียบบนเมนบอร์ด ทำหน้าที่นำข้อมูลจากหน่วยประมวลผล มาแปลงเป็นสัญญาณภาพ แล้วส่งให้จอคอมพิวเตอร์แสดงผล ปัจจุบันมีการพัฒนาจอคอมพิวเตอร์ออกมาหลากหลายลักษณะ โดยเน้นที่จำนวนสี ความละเอียด ความคมชัด การประหยัดพลังงาน โดยสามารถแบ่งประเภทจอคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในปัจจุบันได้กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
1. จอคอมพิวเตอร์สีเดียว (Monochrome Monitor)
2. จอคอมพิวเตอร์หลายสี (Color Monitor)
3. จอคอมพิวเตอร์แบบแบน (LCD; Liquid Crystal Display)
24/6/53 โพสต์โดย THITIKARN INTAMOON
6 จาก 12
ถามแปลงนะนีก
จอคอมพิวเตอร์จะมีแบบ  หลอดแก้ว จอใหญ่นั้นแหละCRT (Cathode Ray Tube)  จอแบบบาง  LCD(Liquid Crystal Display)
13/7/53 โพสต์โดย Over Game
7 จาก 12
จอคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่มีชื่อเรียกมากมาย เช่น Monitor, CRT (Cathode Ray Tube) สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น แบ่งเป็นจอแบบตัวอักษร (Text) กับจอแบบกราฟิก (Graphic) โดยจอภาพแบบตัวอักษรจะมีหน่วยวัดเป็นจำนวนตัวอักษรต่อบรรทัด เช่น 80 ตัวอักษร 25 บรรทัด สำดหรับจอคอมพิวเตอร์แบบกราฟิก จะมีหน่วยวัดเป็นจุด (Pixel) เช่น 640 pixel x 480 pixel ลักษณะภายนอกของจอคอมพิวเตอร์ก็คล้ายๆ กับจอโทรทัศน์นั่นเอง สิ่งที่แสดงออกทางจอคอมพิวเตอร์มีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดยรับข้อมูลจากการ์ดแสดงผล (Video Card, Video Adapter) ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่เสียบบนเมนบอร์ด ทำหน้าที่นำข้อมูลจากหน่วยประมวลผล มาแปลงเป็นสัญญาณภาพ แล้วส่งให้จอคอมพิวเตอร์แสดงผล ปัจจุบันมีการพัฒนาจอคอมพิวเตอร์ออกมาหลากหลายลักษณะ โดยเน้นที่จำนวนสี ความละเอียด ความคมชัด การประหยัดพลังงาน โดยสามารถแบ่งประเภทจอคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในปัจจุบันได้กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
1. จอคอมพิวเตอร์สีเดียว (Monochrome Monitor)
2. จอคอมพิวเตอร์หลายสี (Color Monitor)
3. จอคอมพิวเตอร์แบบแบน (LCD; Liquid Crystal Display)
17/8/53 โพสต์โดย jukkub
8 จาก 12
หน้าจอจะแสดง icon มี toolbars และแทบด้านขวาล่าง
จะมีพวกโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ เช่น โปรแกรมสแกนไวรัส IDM และตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
หรือ Network Connections toolbars สามารถปรับแต่งได้ ให้เป็นรูปการ์ตูน
26/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 12
หน่วยแสดงผลประเภทหนึ่งของคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลที่จอภาพแสดงผลนั้นมักจะประกอบด้วยข้อมูลทั้งที่เป็นตัวหนังสือและภาพกราฟิก
27/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 12
จอคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อะไร
1/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 12
การใด้ดูจอภาพ ภาพสวยงาม
9/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 12
จอคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่มีชื่อเรียกมากมาย เช่น Monitor, CRT (Cathode Ray Tube) สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น แบ่งเป็นจอแบบตัวอักษร (Text) กับจอแบบกราฟิก (Graphic) โดยจอภาพแบบตัวอักษรจะมีหน่วยวัดเป็นจำนวนตัวอักษรต่อบรรทัด เช่น 80 ตัวอักษร 25 บรรทัด สำดหรับจอคอมพิวเตอร์แบบกราฟิก จะมีหน่วยวัดเป็นจุด (Pixel) เช่น 640 pixel x 480 pixel ลักษณะภายนอกของจอคอมพิวเตอร์ก็คล้ายๆ กับจอโทรทัศน์นั่นเอง สิ่งที่แสดงออกทางจอคอมพิวเตอร์มีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดยรับข้อมูลจากการ์ดแสดงผล (Video Card, Video Adapter) ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่เสียบบนเมนบอร์ด ทำหน้าที่นำข้อมูลจากหน่วยประมวลผล มาแปลงเป็นสัญญาณภาพ แล้วส่งให้จอคอมพิวเตอร์แสดงผล ปัจจุบันมีการพัฒนาจอคอมพิวเตอร์ออกมาหลากหลายลักษณะ โดยเน้นที่จำนวนสี ความละเอียด ความคมชัด การประหยัดพลังงาน โดยสามารถแบ่งประเภทจอคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในปัจจุบันได้กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
1. จอคอมพิวเตอร์สีเดียว (Monochrome Monitor)
2. จอคอมพิวเตอร์หลายสี (Color Monitor)
3. จอคอมพิวเตอร์แบบแบน (LCD; Liquid Crystal Display)
13/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์
อาการแบบนี้ มันคือ (คอมพิวเตอร์)
ช่วยสอน แต่ง หน้าจอ คอมพิวเตอร์ หน่อย ห่ะ
รีเฟรชจอภาพ คืออะไร
sandbox 2 crysis คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู