หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิสัยทัศน์คืออะไร
บริหารธุรกิจ | ธุรกิจ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 3
วิสัยทัศน์ คือ ความคาดหวังที่บุคคลหรือองค์กรหรือประเทศ ปรารถนาที่จะบรรลุในอนาคต
29/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 3
ภาพรวมที่มองเห็นในอนาคต โดยการอาศัยข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต หลอมรวมกัน เพื่อสร้างเป็นภาพ
วิสัยทัศน์ มิใช่เรื่องเพ้อฝัน แต่ต้องเป็นภาพที่มองเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยอาศัยข้อมูลดังที่กล่าวมา
วิสัยทัศน์ อาจแบ่งเป็นเรื่องๆ เป็นด้านๆไป เช่นวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจการเงินเป็นต้น
27/1/53 โพสต์โดย UTK
3 จาก 3
- วิสัยทัศน์เป็นการจิตนาการ(บนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริง)หรือสร้างภาพฝันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าไว้เพื่อกำหนดทิศทางและจูงใจให้ไปให้ถึง
- ส่วนจะเป็นจริงได้แค่ไหนเป็นเรื่องของขันตอนอื่นๆ
16/7/53 โพสต์โดย เอกชน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิสัยทัศน์ของนามาชะ
สิ่งที่อยากให้มีเพิ่มใน Guru Google
คำถามที่ไม่มีคำตอบ???
ไปในวิสัยอื่นซึ่งมิใช่วิสัยควรเที่ยวไปขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์.
real gdp คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู