หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ใครเป็นองค์แรก
สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ 28/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
อัญญาโกญทัญยะมั้งครับ
28/1/54 โพสต์โดย Zไม่มีอะไรเลยZ
2 จาก 3
ได้ข่าวว่าเป็นโกญทัญยะ
28/1/54 โพสต์โดย adisoneen
3 จาก 3
พระอัญญาโกณฑัญญะ 1ในปัญจวัคคีย์
28/1/54 โพสต์โดย Snapzy
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ในเมิ่อพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้ แล้วทำไม่จึงให้พระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา
พระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธเจ้าคือใคร ?
พระศรีอริยเมตตรัย คืออะไร
พระพุทธเจ้ามีมาแล้วกี่องค์
พระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์ แล้วพระพุทธเจ้าของเราคือพระองค์ใด แล้วรู้ได้อย่างไรว่าอนาคตยังจะมีอีก
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู