หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เวลาคืออะไรฮะ
แล้ววัดยังไงใช้อะไรในการวัด(อย่าบอกว่าเป็นนาฬิกานะ เพราะนาฬิกาสร้างขึ้นเพื่อใช้วัดเวลา) แล้วเรารู้สึกถึงมันได้หรือเปล่า ฮะ

ขอรายละเอียดมากๆเลย
วิทยาศาสตร์ | ฟิสิกส์ 11/11/51 โพสต์โดย BRz
คำตอบ
1 จาก 10
ใช้แสงในการวัด หากแสงยังคงความเร็วคงที่เวลาก็คงที่
11/11/51 โพสต์โดย wetstorm
2 จาก 10
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให้คำนิยามของเวลาว่า

"ชั่วขณะความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยนิยมกำหนดขึ้นเป็นครู่ คราว วัน เดือน ปี เป็นต้น."
จะรู้เวลาอย่างไร
การเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นคาบของวัตถุเป็นตัววัดเวลา เช่น ดิถี (ข้างขึ้นข้างแรม) ของดวงจันทร์ การแกว่งของลูกตุ้ม การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์
เวลาเป็นเงินเป็นทอง
วินาที มีค่าเท่ากับระยะเวลาที่เกิดการแผ่รังสีกลับไปมาระหว่างอะตอมซีเซียม-133 ที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งยวด และอยู่ในสถานะพื้น สองอะตอม 9 192 631 770 ครั้ง (ไป-กลับ นับเป็น 1 ครั้ง)
ไอน์สไตน์เชื่อว่า เวลามีความสัมพัทธกับความเร็วแสง กล่าวคือ หากแสงเดินทางช้าลงก็จะไปดึงเวลาให้เดินเร็วขึ้น เพื่อชดเชยกับความเร็วแสงที่สูญเสียไป ทำให้แสงเดินทางด้วยความเร็วคงที่อยู่ตลอดเวลา โดยปัจจัยที่ทำให้แสงเดินทางช้าลงเช่น แรงโน้มถ่วงคือ ในที่ๆไม่มีแรงโน้มถ่วงเวลาจะเดินเร็วกว่าในที่ที่มีแรงโน้มถ่วง ซึ่งจากทฤษฎีของไอน์สไตน์ทำให้พบว่า การส่งดาวเทียมขึ้นไปนอกโลกเพื่อรายงานผลกลับมายังพื้นโลกนั้น ต้องหักค่าความต่างของเวลาออกไป เพื่อให้ข้อมูลที่ส่งมาเป็นข้อมูลที่เป็นจริง

เวลาคือชีวิต
ชีวิตคือการเดินทาง
การเดินทางย่อมมีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด
ผู้เดินทางที่ดีคือ ต้องมี เป้าหมาย และทิศทาง แต่เวลามีจำกัด จึงต้องใช้เวลา และทิศทางให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่ชีวิต
11/11/51 โพสต์โดย Miscellanous
3 จาก 10
แหล่งอ้างอิง
11/11/51 โพสต์โดย Miscellanous
4 จาก 10
เวลาก็เหมือนกับที่ท่านอื่นๆบอก...
แต่อยากเพิ่มเติมว่าเราคงวัดเวลาไม่ได้หรอกครับ....เพราะเวลานั้นก็เป็นแค่สิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาเหมือนกัน....
ความจริงแล้วเวลานั้นเป็นสิ่งที่ลึกลับและซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันมากนะครับ....
นักวิทยาศาสตร์ที่มีความคิดแปลกๆ เช่น ไอน์สไตน์ ยังเอาเรื่องของเวลามาคิดทั้งชีวิตจนได้ทฤษฏีสัมพัทธภาพขึ้นมา  ซึ่งเกี่ยวกับเวลาและมวลสาร...
เรื่องของเวลายังถูกนํามาสร้างเป็นนิยายวิทยาศาสตร์จํานวนมากมาย.....เรื่องของมิติของเวลานี่มันน่าค้นหาจริงๆ.......
11/11/51 โพสต์โดย คันทรีแมน
5 จาก 10
กฏสัมพันธภาพ แสงคือเวลาของจักรวาล       อ่านดูเรื่องของไอน์สไตน์แร้วกันนะคับผมจำไม่ค่อยได้
16/11/51 โพสต์โดย Ju
6 จาก 10
16/11/51 โพสต์โดย Ju
7 จาก 10
เวลา 1 วินาที นานเท่ากับ การที่แสงเดินทางไปจนได้ระยะทาง 3X10^8 เมตร

จำได้ตอนเรียนนะครับ และน่าจะเป็นนิยามของ เวลาในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ เพราะมันสามารวัดค่าได้
20/11/51 โพสต์โดย natasorn
8 จาก 10
หน่อยฟิสิกข์ใช้ตัวย่อว่า T มีหน่อยเป็นวินาที
ตัวย่อคือ s
21/11/51 โพสต์โดย Mize
9 จาก 10
เวลาเป็นสมมุติ คงนับว่าเป็นสมมุติสัจจะ คือ
เป็นความจริงโดยสมมุติได้กระมัง :)

ไม่ว่าจะบัญญัติศัพท์หรือชื่อขึ้นมาเรียกว่า 'เวลา'
หรือจะเรียกว่าอะไรก็ตาม แต่ความเป็นจริงแท้ๆ
ก็คือว่า สรรพสิ่งทั้งปวงในวัฏฏสงสาร
(ในภาษาธรรมะแท้ๆ ในระดับความจริงแท้
หรือในระดับปรมัตถธรรม เรียกสรรพสิ่งทั้งปวง
ในวัฏฏสงสารว่า จิต-เจตสิก-รูป - มีอยู่ ๓ อย่างนี้
เท่านั้น) ล้วนเคลื่อนไป ไหลไป เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป
ตามเหตุและปัจจัย

กล่าวคือ มีเหตุให้เกิดขึ้นก็เกิด และตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัย
แล้วก็ต้องมีอันต้องเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลง
หรือดับไป ตามเหตุปัจจัยเช่นกัน

เมื่อว่าถึงความเคลื่อนโดยนัยยะนี้
ก็คงจะเห็นว่าเกิดเป็นอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
เกิดเป็นกาลหรือเกิดเป็นเวลาอยู่ด้วย
ในสังสารวัฏ :)

สรรพสิ่งนั้นเลื่อนไหลไปเรื่อยๆ ดังที่เสนอแนะความคิด
มาแล้วนี้ :) และจิตก็เป็นหนึ่งในสรรพสิ่งตามธรรมชาติ
ทั้งปวง (คือ จิตก็เป็นเพียงสภาพธรรมชาติหรือเป็นเพียง
ธรรมชาติชนิดหนึ่ง) จึงย่อมเคลื่อนไปเช่นกัน
แต่ไม่ใช่จิตดวงเดียวถาวรเคลื่อนไหลไปเรื่อยๆ
เพราะที่จริงแล้ว จิตนั้นเกิดดับสืบต่อกันส่งรับกัน
อยู่ตลอดเวลา จิตดวงเก่าดับไป ดวงใหม่เกิดแทน
ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วมาก ไม่เคยขาดช่วงตอน
นับตั้งแต่จิตแรกของแต่ละชีวิตที่เกิดมาในสังสารวัฏ
และจิตจะขาดตอนหรือหมดช่วงหรือหมดสิ้นไม่เกิด
สืบต่ออีก ก็ต่อเมื่อชีวิตนั้นหมดภารกิจในสังสารวัฏ
กล่าวคือ เมื่อสามารถดับกิเลสได้หมดสิ้นโดยสิ้นเชิง
และดับขันธ์ในชีวิตสุดท้ายในสังสารวัฏ

เป็นอันหมดสิ้นการอยู่กับสมมุติต่างๆ ทั้งปวง
หมดสิ้นภารกิจกับอดีตก็ตาม-ปัจจุบันก็ตาม-อนาคตก็ตาม
เข้าถึงซึ่งสันติสุขอันไพบูลย์คือพระนิพพาน
24/11/51 โพสต์โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
10 จาก 10
การผันแปรของสิ่งรอบข้าง
6/12/51 โพสต์โดย mash
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทามไมพี่ชายชอบ สะสมตะขอยกทรง หรอฮะ
ฮะๆๆ
เวลากับนาฬิกาต่างกันตรงไหน
นาฬิกากับเวลา...แตกต่าง...แต่เติมเต็ม
นาฬิกาับเวลาต่างกันยังไง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู