หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติของชาวพุทธตัวอย่างในอดีตและปัจจุบัน
สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ 23/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
http://www.br.ac.th/elearning/social/jitraporn/Buddhism%20%20M6/Unit8_7.html
http://www.br.ac.th/elearning/social/jitraporn/Buddhism%20%20M6/Unit8.html#

พระอัสสชิ
http://www.vcharkarn.com/vcafe/133887

อ. สุชีพ ปุญญานุภาพ
http://phrarjan.board.ob.tc/-View.php?N=55

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
http://mediacenter.mcu.ac.th/data/caipyo/m6/web/natee/p12.php

พระเจ้าอโศกมหาราช
http://www.thaidhammajak.com/webboard/detail.php?question_id=12225
23/8/53 โพสต์โดย ส.ธรรมศิลาไชย
2 จาก 2
ถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริง ต้องไปที่เว็บนี้

******************************************************************************************
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพียนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้  หรือศึกษาแล้วทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมได้

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
13/12/53 โพสต์โดย whatami.net
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พุทธปรัชญา ที่เรียนกันในปัจจุบัน ใช่ปัญญาของพุทธจริงหรือ ?
พระสงฆ์ที่ระลึกชาติได้ในอดีตหรือปัจจุบันมีหรือเปล่าคะ
ประวัติโดนจับ นางสาวพุทธชาติ อำคำ
## จะหาปมในอดีตที่ทำให้ปัจจุบันเรามีความคิดอย่างนี้ได้ยังไง????? ##
สำหรับท่าน คิดว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรท่านบ้าง ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู