หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ข้อมูลทุติยภูมิคืออะไร
การศึกษา 25/5/54 โพสต์โดย kaibuu
คำตอบ
1 จาก 1
ข้อมูลทุติยภูมิ  คือ  ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมจากผู้ที่ให้ข้อมูล  หรคือแหล่งที่มาโดยตรง  แต่ได้จากข้อมูลที่มีผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว
3.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
 แหล่งที่มาของข้อมูลทุติยภูมิที่สำคัญมีอยู่  2  แหล่ง  คือ
1.  รายงานต่างๆของหน่วยราชการและองค์การของรัฐบาล เช่น  ทะเบียนประวัติบุคลากร  ประวัติคนไข้  ทะเบียนนักเรียนนักศึกษา  เป็นต้น
2.  รายงานและบทความจากหนังสือ  หรือรายงานจากหน่วยงานเอกชน  ซึ่งจะมีการพิมพ์เผยแพร่เฉพาะในส่วนของข้อมูลที่เผยแพร่ได้ในรูปของรายงานต่างๆ
7/11/54 โพสต์โดย Kirill
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลทุติยภูมิ วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลปฐมภูมิ
ตายแล้วไปไหน
ภูมินาม คืออะไรหรอคะ
บุคคล ๑๒
ข้อสงสัยคาใจบางประการ เกี่ยวกับผู้ปรารนาพุทธภูมิ ???
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู