หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วงจรพัฒนาระบบคืออะไร
เน็ตเวิร์ก | คอมพิวเตอร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 3
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Lift Cycle-SDLC)วงจรนี้จะเป็นขั้นตอนที่เป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อยเป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องทำอะไร และทำอย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอนคือ
           1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)
           2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
           3. วิเคราะห์ (Analysis)
           4. ออกแบบ (Design)
           5. สร้าง หรือพัฒนาระบบ (Construction)
           6. การปรับเปลี่ยน (Conversion)
           7. บำรุงรักษา (Maintenance)
27/3/51 โพสต์โดย kullachartyo
2 จาก 3
ขอรายละเอียดมากกว่านี้
15/6/53 โพสต์โดย ร้านเอทีคอมอิงค์
3 จาก 3
วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน
1. ศึกษาความเป็นไปได้ขององค์กร
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบงานใหม่
4. การเขียนโปรแกรม
5. ทดสอบก่อนติดตั้ง
6. พัฒนาระบบ
7. การเปลี่ยนระบบใหม่

1. ศึกษาความเป็นไปได้ขององค์กร feasibilly Studyเป็นการพิจารณาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ต้องการพัฒนานั้นสมควรพัฒนาหรือ ไม่ ถ้านำมาติดตั้งแล้วมีผู้ใช้หรือไม่ คุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่

2. การวิเคราะห์ระบบ System Analysisเมื่อมีการอนุมัติให้พัฒนาระบบได้ นักวิเคราะห์จะทำการศึกษา รวมกับผู้ปฏิบัติงานในแผนกงานต่างๆ เพื่อกำหนดข้อมูล ศึกษาขั้นตอน ปัญหา เค้าโครงงาน

3. ออกแบบระบบงานใหม่ System Designเป็นหน้าที่ของนักออก แบบโดยมีการแบ่งงานเป็นการออกแบบระบบอย่างกว้างๆ การออกแบบระบบอย่างสมบูรณ์  

4. การเขียนโปรแกรม เป็นขั้นตอนการสร้างระบบโดยการเขียนโปรแกรม ตามแนวทางการออกแบบจากขั้นตอนที่ผ่านมา

5. ทดสอบก่อนติดตั้ง เป็นขั้นตอนการนำระบบที่ทำมาทดสอบการใช้งาน ว่าทำงานถูกต้องตามความต้องการที่ได้หรือไม่ ซึ่งการทดสอบนี้จะรวมถึงการทดสอบการเชื่อมโยงกับระบบซอฟแวร์อื่นๆที่เกี่ยว ข้องด้วย

6. พัฒนาระบบ ในขั้นนี้จะต้องมีการพัฒนาระบบให้เป็นต้นแบบที่มีความสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก่อนที่นำระบบดังกล่าวไปสู่ผู้ใช้

7. การเปลี่ยนระบบใหม่

7.1 ติดตั้งเพื่อใช้งาน ใหม่ทันที (Direct Changeover)     คือหยุด ใช้งานระบบเดิม และเปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่ทันที เป็นวิธีที่ง่าย แต่มีข้อเสียคือ อาจเกิดปัญหาข้อผิดพลาดจากระบบที่คาดไม่ถึง
ข้อดี
1.     ระบบใหม่สามารถดำเนินการได้ทันที
2.     สถานการณ์บังคับให้ User ใช้ระบบใหม่ ซึ่งไม่สามารถกลับไปใช้ระบบเก่าได้อีก
3.     ง่ายต่อการวางแผน
4.     ใช้เวลาน้อย
ข้อเสีย
1.      อาจเกิดข้อผิดพลาดในขณะที่ใช้ระบบใหม่
2.      ถึงแม้ระบบใหม่ใช้ได้จริง แต่ไม่ได้หมายถึงสมบูรณ์
3.      มีความเสี่ยงสูง

7.2.  การติดตั้งระบบแบบคู่ขนาน (Parallel Running) ใช้ ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ควบคู่กันไป  เป็นการปรับ เปลี่ยนที่เพิ่มภาระงานให้ กับพนักงานสองเท่า  แต่ถ้าหากระบบใหม่เกิดปัญหาจะไม่กระทบต่อระบบเก่า ใช้คู่ขนานไปเรื่อย ๆ จนกว่า ระบบใหม่จะคงที่จึงจะหยุดใช้ระบบเก่า วิธีนี้มีความปลอดภัยสูง และวิธีนี้ SA ต้องดูแลระบบอย่าง ใกล้ชิด เป็นวิธีที่นิยมอีกวิธีหนึ่ง
ข้อดี
1.      มีความปลอดภัยสูง
2.      สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างระบบเก่าและระบบใหม่ได้ และเห็นข้อแตกต่างชัดเจน
ข้อเสีย
1.      ใช้ต้นทุนสูงในการติดตามระบบทั้งสอง
2.      เวลาที่ต้องสูญเสียไปกับการทำงานทั้งสองระบบและการเปรียบเทียบ ระบบทั้งสอง
3.      ผู้ใช้งานอาจไม่ยอมรับระบบใหม่ เพราะยังทำงานระบบเดิมได้อยู่
4.      การวางแผนและควบคุมมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
3.      การติดตั้งระบบแบบทีละเฟส (Phase Changeover)

7.3.เป็นการติดตั้งระบบทีละระบบย่อย (Sub System)  ค่อย ๆ ดำเนินการไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งครบทุกระบบ
ข้อดี
1.      ไม่จำเป็นต้องชำระเงินทั้งหมด  สามารถชำระ เงินค่าระบบในแต่ละส่วน
2.      หากเกิดข้อผิดพลาด จะไม่กระทบต่อระบบโดยรวม
3.      หากระบบย่อยนั้นถูกต้อง ก็สามารถตัดสินใจดำเนินการในเฟสต่อไป
4.      เหมาะกับระบบงานที่มีขนาดใหญ่
ข้อเสีย
1.     อาจใช้เวลามากเกินไปในเฟสนั้น ๆ  ซึ่งมีผลต่อการรอพัฒนาในเฟสต่อไป

7.4 การติดตั้งระบบแบบโครงการนำร่อง  (Pilot Project)  เป็นโครงการนำร่องคล้ายกับแบบเฟส  แต่เป็นการติดตั้งระบบโดยให้ใช้งาน  เฉพาะส่วนงานใดส่วน  งานหนึ่งก่อน  เช่น  การติด ตั้งทีละแผนก และดูแลผลงาน  หากประสบความสำเร็จจึง ทำ การขยายการทำงาน     ในส่วนอื่น ๆ ต่อไป
17/6/53 โพสต์โดย ...SoDa SoUr...
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากออกแบบวงจรควบคุมการจ่ายน้ำรดต้นไม้อัตโนมัติด้วย MOSFET
ZNR K220-56-ทำหน้าที่อะไร
""อยากสอบถามการลดแรงดันไฟฟ้า"
ดู วงจร ปิดเป็นเพื่อนหน่อยได้มั้ยครับ ไม่อยากดูคนเดียว
วงจรนาฬิกา ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู