หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำที่ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
คำที่ตัวสะกดไม่ตรงมาตราคือคำยังไงหรอช่วยอธิบายทีนะ
ภาษาไทย 8/11/53 โพสต์โดย promiseffk
คำตอบ
1 จาก 1
มาตราตัวสะกด
        ตัวสะกด เป็นพยัญชนะที่ใช้บังคับเสียงท้ายคำ หรือ พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระ
และมีเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดมีอยู่ 8 แม่ ได้แก่ ...
แม่กก
แม่กง
แม่กด
แม่กน
แม่กบ
แม่กม    
แม่เกย
และแม่เกอว
เสียงพยัญชนะท้าย (หรือตัวสะกด) มี 9 มาตรา ได้แก่
1. แม่ ก กา คำที่ไม่มีตัวสะกด
2. แม่ กก (- k) / ก / ได้แก่ ก ข ค ฆ
3. แม่ กด (- t) / ด / ได้แก่ จ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฑ ฒ ช ซ ศ ษ ส
4. แม่ กบ (- p) / บ / ได้แก่ บ ป พ ภ ฟ
5. แม่ กน (- n) / น / ได้แก่ น ณ ญ ร ล ฬ
6. แม่ กง (- n) / ง / ได้แก่ ง
7. แม่ กม (- m) / ม / ได้แก่ ม
8. แม่ เกย (- j) / ย / ได้แก่ ย
9. แม่ เกอว (- w) / ว / ได้แก่ ว

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
- มาตราตัวสะกดไม่ตรงรูป 4 มาตรา ได้แก่ 1. แม่ กก ,2. แม่ กด ,3. แม่ กน , 4. แม่ กบ

- มาตราตัวสะกดตรงรูป 4 มาตรา ได้แก่ 1. แม่ กง 2. แม่กม ,3. แม่ เกย ,4. แม่ เกอว

สรุป เสียงพยัญชนะมี 44 รูป 21 เสียง
........................................................................................
10/11/53 โพสต์โดย วันสุดท้าย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ผีเสื้อใช้มาตราตัวสะกดแม่อะไร
เเดงเป็น คำเป็น คำตาย
ภาษอังกฤษ
ไครที่พอรู้บ้างว่า คำที่มีตัว ฒ เป็นตัวสะกดมีอะไรบ้างไครรู้ช่วยบอกที
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู